Warszawa, 1946-12-23. Proces hrabiostwa Andrzeja i Marii Potockich skazanych na 8 i 6 lat wiêzienia za próbê ucieczki i wywozu z Polski dzie³ sztuki, tocz¹cy siê w Wojskowym S¹dzie Rejonowym przy ulicy Leszno. Nz. œwiadek ojciec Thiel, by³y przeor klasztoru kamedu³ów na Bielanach w Krakowie, podczas sk³adania zeznañ. W tle Andrzej Potocki (3L) oraz adwokaci Mirski i Niedzielski. rd PAP/Jerzy Baranowski Warsaw, Dec. 23, 1946. A lawsuit against count and countess Andrzej and Maria Potocki sentenced to eight and six years in prison for an attempt to flee and take away works of art from Pola

Warszawa, 1946-12-23. Proces hrabiostwa Andrzeja i Marii Potockich skazanych na 8 i 6 lat wiêzienia za próbê ucieczki i wywozu z Polski dzie³ sztuki, tocz¹cy siê w Wojskowym S¹dzie Rejonowym przy ulicy Leszno. Nz. œwiadek ojciec Thiel, by³y przeor klasztoru kamedu³ów na Bielanach w Krakowie, podczas sk³adania zeznañ. W tle Andrzej Potocki (3L) oraz adwokaci Mirski i Niedzielski. rd  PAP/Jerzy Baranowski      Warsaw, Dec. 23, 1946. A lawsuit against count and countess Andrzej and Maria Potocki sentenced to eight and six years in prison for an attempt to flee and take away works of art from Pola Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8YXT4

File size:

7.8 MB (403.9 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2048 x 1332 px | 34.7 x 22.6 cm | 13.7 x 8.9 inches | 150dpi

Date taken:

23 December 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1946-12-23. Proces hrabiostwa Andrzeja i Marii Potockich skazanych na 8 i 6 lat wiêzienia za próbê ucieczki i wywozu z Polski dzie³ sztuki, tocz¹cy siê w Wojskowym S¹dzie Rejonowym przy ulicy Leszno. Nz. œwiadek ojciec Thiel, by³y przeor klasztoru kamedu³ów na Bielanach w Krakowie, podczas sk³adania zeznañ. W tle Andrzej Potocki (3L) oraz adwokaci Mirski i Niedzielski. rd PAP/Jerzy Baranowski Warsaw, Dec. 23, 1946. A lawsuit against count and countess Andrzej and Maria Potocki sentenced to eight and six years in prison for an attempt to flee and take away works of art from Poland. The suit was held at the Military District Court on Leszno Street. Pictured: testifying Father Thiel, former prior of the Camaldolese monastery in the Bielany district in Cracow. In the background Andrzej Potocki (3rd left) and lawyers Mirski and Niedzielski. rd PAP/Jerzy Baranowski