Warszawa, 1946-12-23. Proces hrabiostwa Andrzeja i Marii Potockich skazanych na 8 i 6 lat wiêzienia za próbê ucieczki i wywozu z Polski dzie³ sztuki, tocz¹cy siê w Wojskowym S¹dzie Rejonowym przy ulicy Leszno. Nz. Maria Potocka podczas sk³adania zeznañ. Obok siedzi jej m¹¿ Andrzej. rd PAP/Chmielewski Warsaw, Dec. 23, 1946. A lawsuit against count and countess Andrzej and Maria Potocki sentenced to eight and six years in prison for an attempt to flee and take away works of art from Poland. The suit was held at the Military District Court on Leszno Street. Pictured: testifying Maria Potock

Warszawa, 1946-12-23. Proces hrabiostwa Andrzeja i Marii Potockich skazanych na 8 i 6 lat wiêzienia za próbê ucieczki i wywozu z Polski dzie³ sztuki, tocz¹cy siê w Wojskowym S¹dzie Rejonowym przy ulicy Leszno. Nz. Maria Potocka podczas sk³adania zeznañ. Obok siedzi jej m¹¿ Andrzej. rd  PAP/Chmielewski      Warsaw, Dec. 23, 1946. A lawsuit against count and countess Andrzej and Maria Potocki sentenced to eight and six years in prison for an attempt to flee and take away works of art from Poland. The suit was held at the Military District Court on Leszno Street. Pictured: testifying Maria Potock Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8YXT7

File size:

7.8 MB (419.7 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2048 x 1333 px | 34.7 x 22.6 cm | 13.7 x 8.9 inches | 150dpi

Date taken:

23 December 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1946-12-23. Proces hrabiostwa Andrzeja i Marii Potockich skazanych na 8 i 6 lat wiêzienia za próbê ucieczki i wywozu z Polski dzie³ sztuki, tocz¹cy siê w Wojskowym S¹dzie Rejonowym przy ulicy Leszno. Nz. Maria Potocka podczas sk³adania zeznañ. Obok siedzi jej m¹¿ Andrzej. rd PAP/Chmielewski Warsaw, Dec. 23, 1946. A lawsuit against count and countess Andrzej and Maria Potocki sentenced to eight and six years in prison for an attempt to flee and take away works of art from Poland. The suit was held at the Military District Court on Leszno Street. Pictured: testifying Maria Potocka. Next to her sitting her husband Andrzej. rd