Warszawa, 1946-07-14. Polski Zwi¹zek Kolarski zorganizowa³ Kolarskie Szosowe Mistrzostwa Polski na trasie Warszawa - Radom - Warszawa. Nz. stanowisko sêdziowskie i nagrody dla uczestników zawodów. gr PAP/Stanis³aw D¹browiecki Warsaw, July 14, 1946. Polish Cyclist Union organised Poland's Cycling Road Championships on the route Warsaw - Radom - Warsaw. Pictured: referees and awards. gr PAP/Stanislaw Dabrowiecki

Warszawa, 1946-07-14. Polski Zwi¹zek Kolarski zorganizowa³ Kolarskie Szosowe Mistrzostwa Polski na trasie Warszawa - Radom - Warszawa. Nz. stanowisko sêdziowskie i nagrody dla uczestników zawodów. gr  PAP/Stanis³aw D¹browiecki        Warsaw, July 14, 1946. Polish Cyclist Union organised Poland's Cycling Road Championships on the route Warsaw - Radom - Warsaw. Pictured: referees and awards.  gr  PAP/Stanislaw Dabrowiecki Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8Y7WD

File size:

7.9 MB (514.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2048 x 1341 px | 34.7 x 22.7 cm | 13.7 x 8.9 inches | 150dpi

Date taken:

14 July 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.