Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski   Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
RM2H8WKP8Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski   Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
RM2H8WKTCWarszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski   Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
RM2H8WKP6Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski   Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
RM2H8WKP0Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski   Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
RM2H8WKNYWarszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski   Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
RM2H8WKPEWarszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski   Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
RM2H8WKP1Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26
Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Nz. z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem gen. Stefana Mossora. po/gr PAP/Karol Szczeciñski   Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26, 1945. Pictured: on the 1st anniversary of WW2 end Edward Osobka-Moraw
RM2H8Y09PWarszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Nz. z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem gen. Stefana Mossora. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26, 1945. Pictured: on the 1st anniversary of WW2 end Edward Osobka-Moraw
Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Nz. z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem kontradmira³a Adama Mohuczego. po/gr PAP/Karol Szczeciñski   Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26, 1945. Pictured: on the 1st anniversary of WW2 end Edward Oso
RM2H8Y0A9Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Nz. z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem kontradmira³a Adama Mohuczego. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. The ceremony of granting the 1945 Victory and Freedom Medal, established by a decree of the Council of Ministers and approved by the Polish National Council KRN on October 26, 1945. Pictured: on the 1st anniversary of WW2 end Edward Oso
Warszawa, 1946-05-09. Obchody pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej. Nz. uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ. Od lewej genera³owie: Marian Spychalski, W³adys³aw Korczyc, Karol Œwierczewski w oczekiwaniu na dekoracjê. po/ms PAP/Karol Szczeciñski   Warsaw, May 9, 1946. Ceremonies marking the 1st anniversary of the end of World War II. Pictured: a decoration ceremony. From left generals: Marian Spychalski, Wladyslaw Korczyc, Karol Swierczewski awaiting decoration. po/ms PAP/Karol Szczecinski
RM2H8Y0ACWarszawa, 1946-05-09. Obchody pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej. Nz. uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ. Od lewej genera³owie: Marian Spychalski, W³adys³aw Korczyc, Karol Œwierczewski w oczekiwaniu na dekoracjê. po/ms PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. Ceremonies marking the 1st anniversary of the end of World War II. Pictured: a decoration ceremony. From left generals: Marian Spychalski, Wladyslaw Korczyc, Karol Swierczewski awaiting decoration. po/ms PAP/Karol Szczecinski
Warszawa, 1946-05-09. Obchody pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej. Uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ. Nz. od lewej marsza³ek Micha³ Rola-¯ymierski, prezydent Boles³aw Bierut, premier Edward Osóbka-Morawski, wicepremier, przewodnicz¹cy PSL Stanis³aw Miko³ajczyk. po/ms PAP/Karol Szczeciñski   Warsaw, May 9, 1946. Ceremonies marking the 1st anniversary of the end of World War II. Pictured: from left Marshal Michal Rola-Zymierski, President Boleslaw Bierut, Prime Minister Edward Osobka-Morawski, deputy PM, leader of Polish Peasant Party Stanislaw Miko³ajczyk. po/ms PAP/Karol Szcz
RM2H8XYFCWarszawa, 1946-05-09. Obchody pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej. Uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ. Nz. od lewej marsza³ek Micha³ Rola-¯ymierski, prezydent Boles³aw Bierut, premier Edward Osóbka-Morawski, wicepremier, przewodnicz¹cy PSL Stanis³aw Miko³ajczyk. po/ms PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. Ceremonies marking the 1st anniversary of the end of World War II. Pictured: from left Marshal Michal Rola-Zymierski, President Boleslaw Bierut, Prime Minister Edward Osobka-Morawski, deputy PM, leader of Polish Peasant Party Stanislaw Miko³ajczyk. po/ms PAP/Karol Szcz
Warszawa, 1946-05-09. Obchody pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej. Uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ. Nz. od lewej marsza³ek Micha³ Rola-¯ymierski (1), prezydent Boles³aw Bierut (2), premier Edward Osóbka-Morawski (4), wicepremier, przewodnicz¹cy PSL Stanis³aw Miko³ajczyk (5). po/ms PAP/Karol Szczeciñski   Warsaw, May 9, 1946. Ceremonies marking the 1st anniversary of the end of World War II. Pictured: from left Marshal Michal Rola-Zymierski (1), President Boleslaw Bierut (2), Prime Minister Edward Osobka-Morawski (4), deputy PM, leader of Polish Peasant Party Stanislaw Miko³aj
RM2H8XYF5Warszawa, 1946-05-09. Obchody pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej. Uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ. Nz. od lewej marsza³ek Micha³ Rola-¯ymierski (1), prezydent Boles³aw Bierut (2), premier Edward Osóbka-Morawski (4), wicepremier, przewodnicz¹cy PSL Stanis³aw Miko³ajczyk (5). po/ms PAP/Karol Szczeciñski Warsaw, May 9, 1946. Ceremonies marking the 1st anniversary of the end of World War II. Pictured: from left Marshal Michal Rola-Zymierski (1), President Boleslaw Bierut (2), Prime Minister Edward Osobka-Morawski (4), deputy PM, leader of Polish Peasant Party Stanislaw Miko³aj