Warszawa 18.04.2002. Wizyta ministra spraw zagranicznych Izraela Szymona Peresa w Polsce. Konferencja prasowa i spotkanie z polskimi politykami w Belwederze, po³¹czone z promocj¹ najnowszej ksi¹¿ki Peresa pt. Podró¿ sentymentalna z Teodorem Herzlem. Nz. prezes p³atnego kana³u telewizyjnego Canal+ Polska Lech Rywin (L), minister kultury Andrzej Celiñski (C), polski biznesmen Aleksander Gudzowaty (P). uu PAP/Grzegorz Rogiñski Warsaw 18 April 2002. Israel's Foreign Minister Shimon Peres visits Poland. A press conference and a meeting with Polish politicians in the Belvedere palace, accompa

Warszawa 18.04.2002. Wizyta ministra spraw zagranicznych Izraela Szymona Peresa w Polsce. Konferencja prasowa i spotkanie z polskimi politykami w Belwederze, po³¹czone z promocj¹ najnowszej ksi¹¿ki Peresa pt. Podró¿ sentymentalna z Teodorem Herzlem. Nz. prezes p³atnego kana³u telewizyjnego Canal+ Polska Lech Rywin (L), minister kultury Andrzej Celiñski (C), polski biznesmen Aleksander Gudzowaty (P). uu  PAP/Grzegorz Rogiñski       Warsaw 18 April 2002. Israel's Foreign Minister Shimon Peres visits Poland. A press conference and a meeting with Polish politicians in the Belvedere palace, accompa Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAHEJT

File size:

24.9 MB (1,021.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3476 x 2507 px | 29.4 x 21.2 cm | 11.6 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

18 April 2002

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 18.04.2002. Wizyta ministra spraw zagranicznych Izraela Szymona Peresa w Polsce. Konferencja prasowa i spotkanie z polskimi politykami w Belwederze, po³¹czone z promocj¹ najnowszej ksi¹¿ki Peresa pt. Podró¿ sentymentalna z Teodorem Herzlem. Nz. prezes p³atnego kana³u telewizyjnego Canal+ Polska Lech Rywin (L), minister kultury Andrzej Celiñski (C), polski biznesmen Aleksander Gudzowaty (P). uu PAP/Grzegorz Rogiñski Warsaw 18 April 2002. Israel's Foreign Minister Shimon Peres visits Poland. A press conference and a meeting with Polish politicians in the Belvedere palace, accompanied by the promotion of Peres's latest book Sentimental Journey with Theodor Herzl. Pictured: president of the Canal+ Polska commercial TV channel Lech Rywin (L), Culture Minister Andrzej Celinski (C), Polish businessmen Aleksander Gudzowaty (R). uu PAP/Grzegorz Roginski