Warszawa 18.01.1994. Proces spó³ki Art-B. Nz. zeznaje by³y ksiêgowy Oddzia³u Banku Œl¹skiego w Ustroniu Œl¹skim Jerzy Sikora (C), który potwierdza proceder blokowania œrodków pieniê¿nych dla Banku Handlowego na rzecz Art-B. meg PAP/Adam Urbanek Warsaw, Poland, 18 January 1994. Jerzy Sikora (stands), former Bank Slaski in Ustronie Slaskie accountant during Art-B company trial in Warsaw. Sikora confirms the locking of cash for Bank Handlowy in favor of Art-B. Art-B company is accused of irregularities in an economic capital operations. PAP/ADAM URBANEK

Warszawa 18.01.1994. Proces spó³ki Art-B. Nz. zeznaje by³y ksiêgowy Oddzia³u Banku Œl¹skiego w Ustroniu Œl¹skim Jerzy Sikora (C), który potwierdza proceder blokowania œrodków pieniê¿nych dla Banku Handlowego na rzecz Art-B.  meg  PAP/Adam Urbanek         Warsaw, Poland, 18 January 1994. Jerzy Sikora (stands), former Bank Slaski in Ustronie Slaskie accountant during Art-B company trial in Warsaw. Sikora confirms the locking of cash for Bank Handlowy in favor of Art-B. Art-B company is accused of irregularities in an economic capital operations. PAP/ADAM URBANEK Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADT53

File size:

27.4 MB (1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2496 x 3840 px | 21.1 x 32.5 cm | 8.3 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

18 January 1994

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.