Warszawa 18.01.1986. Koncert galowy w Filharmonii Narodowej, z okazji Œwiatowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przysz³oœci Œwiata (16-19 stycznia). Nz. na widowni m.in. pianistka Halina Czerny-Stefañska (C). mw PAP/Tadeusz ZagoŸdziñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, 18 January 1986. A gala koncert at the National Philharmonic Hall on the occassion of the World Congress of Intellectuals in Defence of the Peaceful Future of the World (Januray 17 -19). Pictured: among the audience - pianist Halina Czerny-Stefanska (C). mw PAP/Tadeusz Zagozdzinski Ev

Warszawa 18.01.1986. Koncert galowy w Filharmonii Narodowej, z okazji Œwiatowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przysz³oœci Œwiata (16-19 stycznia). Nz. na widowni m.in. pianistka Halina Czerny-Stefañska (C). mw  PAP/Tadeusz ZagoŸdziñski    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.         Warsaw, 18 January 1986. A gala koncert at the National Philharmonic Hall on the occassion of the World Congress of Intellectuals in Defence of the Peaceful Future of the World (Januray 17 -19). Pictured: among the audience - pianist Halina Czerny-Stefanska (C).   mw  PAP/Tadeusz Zagozdzinski  Ev Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HACHY1

File size:

41.3 MB (1.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3760 x 3840 px | 31.8 x 32.5 cm | 12.5 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

17 June 2011

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 18.01.1986. Koncert galowy w Filharmonii Narodowej, z okazji Œwiatowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przysz³oœci Œwiata (16-19 stycznia). Nz. na widowni m.in. pianistka Halina Czerny-Stefañska (C). mw PAP/Tadeusz ZagoŸdziñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, 18 January 1986. A gala koncert at the National Philharmonic Hall on the occassion of the World Congress of Intellectuals in Defence of the Peaceful Future of the World (Januray 17 -19). Pictured: among the audience - pianist Halina Czerny-Stefanska (C). mw PAP/Tadeusz Zagozdzinski Event day unknown