Warszawa, 14.06.1995. Kolejna rozprawa w procesie w sprawie œmierci Grzegorza Przemyka, w warszawskim S¹dzie Wojewódzkim. N/z: podczas przes³uchania Igor Bieliñski - kolega Przemyka. (kru) PAP/Adam Urbanek Warsaw, 14.06.1995. Continuation of the Grzegorz Przemyk death trial at the Warsaw Provincial Court. Pictured: Przemyk's colleague Igor Bielinski as a witness. (kru) PAP/Adam Urbanek

Warszawa, 14.06.1995. Kolejna rozprawa w procesie w sprawie œmierci Grzegorza Przemyka, w warszawskim S¹dzie Wojewódzkim. N/z: podczas przes³uchania Igor Bieliñski - kolega Przemyka. (kru) PAP/Adam Urbanek     Warsaw, 14.06.1995. Continuation of the Grzegorz Przemyk death trial at the Warsaw Provincial Court. Pictured: Przemyk's colleague Igor Bielinski as a witness. (kru) PAP/Adam Urbanek Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAE0X9

File size:

13.1 MB (354.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1900 x 2419 px | 32.2 x 41 cm | 12.7 x 16.1 inches | 150dpi

Date taken:

14 June 1995

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.