Warszawa 14.03.2002. Szesnaste posiedzenie Sejmu RP IV kadencji poœwiêcone omówieniu podstawowych kierunków polityki zagranicznej RP. Nz. wypowiedŸ dla prasy prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego. uu PAP/Grzegorz Rogiñski Warsaw 14 March 2002. Poland's Sejm (lower house of parliament) in session to debate Poland's foreign policy. Pictured: Poland's President Aleksander Kwasniewski speaks to journalists. uu PAP/Grzegorz Roginski

Warszawa 14.03.2002. Szesnaste posiedzenie Sejmu RP IV kadencji poœwiêcone omówieniu podstawowych kierunków polityki zagranicznej RP. Nz. wypowiedŸ dla prasy prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego. uu  PAP/Grzegorz Rogiñski       Warsaw 14 March 2002. Poland's Sejm (lower house of parliament) in session to debate Poland's foreign policy. Pictured: Poland's President Aleksander Kwasniewski speaks to journalists.  uu  PAP/Grzegorz Roginski Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAHE89

File size:

27.8 MB (1.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2530 x 3840 px | 21.4 x 32.5 cm | 8.4 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

14 March 2002

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.