Warszawa 14.03.2002. Szesnaste posiedzenie Sejmu RP IV kadencji poœwiêcone omówieniu podstawowych kierunków polityki zagranicznej RP. Nz. prezydent RP Aleksander Kwaœniewski (2L), szef Kancelarii Sejmu RP Krzysztof Czeszejko-Sochacki (C), nuncjusz apostolski biskup Józef Kowalczyk (P). uu PAP/Grzegorz Rogiñski Warsaw 14 March 2002. Poland's Sejm (lower house of parliament) in session to debate Poland's foreign policy. Pictured: Poland's President Aleksander Kwasniewski (2L), head of the Sejm Chancellery Krzysztof Czeszejko-Sochacki (C), Apostolic Nuncio Bishop Jozef Kowalczyk (R). uu

Warszawa 14.03.2002. Szesnaste posiedzenie Sejmu RP IV kadencji poœwiêcone omówieniu podstawowych kierunków polityki zagranicznej RP. Nz. prezydent RP Aleksander Kwaœniewski (2L), szef Kancelarii Sejmu RP Krzysztof Czeszejko-Sochacki (C), nuncjusz apostolski biskup Józef Kowalczyk (P). uu  PAP/Grzegorz Rogiñski       Warsaw 14 March 2002. Poland's Sejm (lower house of parliament) in session to debate Poland's foreign policy. Pictured: Poland's President Aleksander Kwasniewski (2L), head of the Sejm Chancellery Krzysztof Czeszejko-Sochacki (C), Apostolic Nuncio Bishop Jozef Kowalczyk (R).  uu Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAHEA5

File size:

27.1 MB (1.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2467 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

14 March 2002

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 14.03.2002. Szesnaste posiedzenie Sejmu RP IV kadencji poœwiêcone omówieniu podstawowych kierunków polityki zagranicznej RP. Nz. prezydent RP Aleksander Kwaœniewski (2L), szef Kancelarii Sejmu RP Krzysztof Czeszejko-Sochacki (C), nuncjusz apostolski biskup Józef Kowalczyk (P). uu PAP/Grzegorz Rogiñski Warsaw 14 March 2002. Poland's Sejm (lower house of parliament) in session to debate Poland's foreign policy. Pictured: Poland's President Aleksander Kwasniewski (2L), head of the Sejm Chancellery Krzysztof Czeszejko-Sochacki (C), Apostolic Nuncio Bishop Jozef Kowalczyk (R). uu PAP/Grzegorz Roginski