Warszawa 14.03.2002. Szesnaste posiedzenie Sejmu RP IV kadencji poœwiêcone omówieniu podstawowych kierunków polityki zagranicznej RP. Nz. marsza³ek Sejmu Marek Borowski (L) i prezydent RP Aleksander Kwaœniewski (P). uu PAP/Grzegorz Rogiñski Warsaw 14 March 2002. Poland's Sejm (lower house of parliament) in session to debate Poland's foreign policy. Pictured: Sejm Speaker Marek Borowski (L) and Poland's President Aleksander Kwasniewski (R). uu PAP/Grzegorz Roginski

Warszawa 14.03.2002. Szesnaste posiedzenie Sejmu RP IV kadencji poœwiêcone omówieniu podstawowych kierunków polityki zagranicznej RP. Nz. marsza³ek Sejmu Marek Borowski (L) i prezydent RP Aleksander Kwaœniewski (P). uu  PAP/Grzegorz Rogiñski       Warsaw 14 March 2002. Poland's Sejm (lower house of parliament) in session to debate Poland's foreign policy. Pictured: Sejm Speaker Marek Borowski (L) and Poland's President Aleksander Kwasniewski (R).  uu  PAP/Grzegorz Roginski Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAHE93

File size:

27.4 MB (1.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2494 px | 32.5 x 21.1 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

14 March 2002

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.