Warszawa 14.03.1994. S¹d Okrêgowy w Warszawie, proces redaktora naczelnego Gazety Polskiej Piotra Wierzbickiego, oskar¿onego przez by³ego marsza³ka Sejmu Wies³awa Chrzanowskiego o znies³awienie. GP opublikowa³a listê domniemanych agentów UB i SB (tzw. lista Macierewicza). Nz. Piotr Wierzbicki (C) i jego adwokaci: mec. Jacek Hofman (L), mec. Leszek Piotrowski (P). mw PAP/Adam Urbanek Warsaw, Poland, 14 March 1994. Piotr Wierzbicki (C) and his lawyers Jacek Hofman (L) and Leszek Piotrowski (R) during a trial in District Court in Warsaw. The trial of former Sejm Speaker Wieslaw Chrzanows

Warszawa 14.03.1994. S¹d Okrêgowy w Warszawie, proces redaktora naczelnego Gazety Polskiej Piotra Wierzbickiego, oskar¿onego przez by³ego marsza³ka Sejmu Wies³awa Chrzanowskiego o znies³awienie. GP opublikowa³a listê domniemanych agentów UB i SB (tzw. lista Macierewicza). Nz. Piotr Wierzbicki (C) i jego adwokaci: mec. Jacek Hofman (L), mec. Leszek Piotrowski (P). mw  PAP/Adam Urbanek         Warsaw, Poland, 14 March 1994. Piotr Wierzbicki (C) and his lawyers Jacek Hofman (L) and Leszek Piotrowski (R) during a trial in District Court in Warsaw. The trial of former Sejm Speaker Wieslaw Chrzanows Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADX6W

File size:

27.6 MB (1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2513 px | 32.5 x 21.3 cm | 12.8 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

14 March 1994

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 14.03.1994. S¹d Okrêgowy w Warszawie, proces redaktora naczelnego Gazety Polskiej Piotra Wierzbickiego, oskar¿onego przez by³ego marsza³ka Sejmu Wies³awa Chrzanowskiego o znies³awienie. GP opublikowa³a listê domniemanych agentów UB i SB (tzw. lista Macierewicza). Nz. Piotr Wierzbicki (C) i jego adwokaci: mec. Jacek Hofman (L), mec. Leszek Piotrowski (P). mw PAP/Adam Urbanek Warsaw, Poland, 14 March 1994. Piotr Wierzbicki (C) and his lawyers Jacek Hofman (L) and Leszek Piotrowski (R) during a trial in District Court in Warsaw. The trial of former Sejm Speaker Wieslaw Chrzanowski against Chief editor of Gazeta Polska Piotr Wierzbicki. Wierzbicki was accused for libel after Gazeta Polska has published the so-called Macierewicz list, a list of alleged agents of UB (Security Office) and of SB (Security Service). PAP/ADAM URBANEK