Warszawa 13.09.1989. Spotkanie w Belwederze cz³onków rz¹du Tadeusza Mazowieckiego z prezydentem PRL Wojciechem Jaruzelskim (1L). Nz. od prawej: minister-cz³onek Rady Ministrów Witold Trzeciakowski, minister transportu, ¿eglugi i ³¹cznoœci Franciszek Wiel¹dek, minister - kierownik Centralnego Urzêdu Planowania Jerzy Osiatyñski, minister - szef Urzêdu Rady Ministrów Jacek Ambroziak. ka PAP/Ireneusz Sobieszczuk Warsaw, 13 September 1989. Members of the Tadeusz Mazowiecki cabinet meet President Wojciech Jaruzelski (1L) in the Belvedere Palace. Pictured from right: Council of Ministers Mem

Warszawa 13.09.1989. Spotkanie w Belwederze cz³onków rz¹du Tadeusza Mazowieckiego z prezydentem PRL Wojciechem Jaruzelskim (1L). Nz. od prawej: minister-cz³onek Rady Ministrów Witold Trzeciakowski, minister transportu, ¿eglugi i ³¹cznoœci Franciszek Wiel¹dek, minister - kierownik Centralnego Urzêdu Planowania Jerzy Osiatyñski, minister - szef Urzêdu Rady Ministrów Jacek Ambroziak. ka  PAP/Ireneusz Sobieszczuk         Warsaw, 13 September 1989. Members of the Tadeusz Mazowiecki cabinet meet President Wojciech Jaruzelski (1L) in the Belvedere Palace. Pictured from right: Council of Ministers Mem Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAD9M9

File size:

27.3 MB (844.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2482 px | 32.5 x 21 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

12 June 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 13.09.1989. Spotkanie w Belwederze cz³onków rz¹du Tadeusza Mazowieckiego z prezydentem PRL Wojciechem Jaruzelskim (1L). Nz. od prawej: minister-cz³onek Rady Ministrów Witold Trzeciakowski, minister transportu, ¿eglugi i ³¹cznoœci Franciszek Wiel¹dek, minister - kierownik Centralnego Urzêdu Planowania Jerzy Osiatyñski, minister - szef Urzêdu Rady Ministrów Jacek Ambroziak. ka PAP/Ireneusz Sobieszczuk Warsaw, 13 September 1989. Members of the Tadeusz Mazowiecki cabinet meet President Wojciech Jaruzelski (1L) in the Belvedere Palace. Pictured from right: Council of Ministers Member Witold Trzeciakowski, Transport, Shipping and Communications Minister Franciszek Wieladek, Central Planning Bureau Head Jerzy Osiatynski, Council of Ministers Office Head Jacek Ambroziak. ka PAP/Ireneusz Sobieszczuk