Warszawa 12.11.1995. Kampania prezydencka w 1995. Debata wyborcza na antenie pierwszego programu TVP, z udzia³em kandydata lewicy Aleksandra Kwaœniewskiego i ubiegaj¹cego siê o reelekcjê Lecha Wa³êsy. N/z: Kwaœniewski (L) i Wa³êsa (P) wymieniaj¹ uœcisk d³oni po debacie. (kru) PAP/Maciej B. Brzozowski Warsaw, 12.11.1995. A televised debate between Left candidate for the 1995 Polish presidential election, Aleksander Kwasniewski (L) and Poland's incumbent president Lech Walesa (R) for the 1995 Polish presidential election campaign. Pictured: Lech Walesa (R) shake hand with Aleksander Kwasnie

Warszawa 12.11.1995. Kampania prezydencka w 1995. Debata wyborcza na antenie pierwszego programu TVP, z udzia³em kandydata lewicy Aleksandra Kwaœniewskiego i ubiegaj¹cego siê o reelekcjê Lecha Wa³êsy. N/z: Kwaœniewski (L) i Wa³êsa (P) wymieniaj¹ uœcisk d³oni po debacie.  (kru) PAP/Maciej B. Brzozowski     Warsaw, 12.11.1995. A televised debate between Left candidate for the 1995 Polish presidential election, Aleksander Kwasniewski (L) and Poland's incumbent president Lech Walesa (R) for the 1995 Polish presidential election campaign. Pictured: Lech Walesa (R) shake hand with Aleksander Kwasnie Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAE4AD

File size:

10.2 MB (297.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2298 x 1551 px | 38.9 x 26.3 cm | 15.3 x 10.3 inches | 150dpi

Date taken:

12 November 1995

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 12.11.1995. Kampania prezydencka w 1995. Debata wyborcza na antenie pierwszego programu TVP, z udzia³em kandydata lewicy Aleksandra Kwaœniewskiego i ubiegaj¹cego siê o reelekcjê Lecha Wa³êsy. N/z: Kwaœniewski (L) i Wa³êsa (P) wymieniaj¹ uœcisk d³oni po debacie. (kru) PAP/Maciej B. Brzozowski Warsaw, 12.11.1995. A televised debate between Left candidate for the 1995 Polish presidential election, Aleksander Kwasniewski (L) and Poland's incumbent president Lech Walesa (R) for the 1995 Polish presidential election campaign. Pictured: Lech Walesa (R) shake hand with Aleksander Kwasniewski (L) after a debate. (kru) PAP/Maciej B. Brzozowski