Warszawa 11.06.2002. Dwudniowa oficjalna wizyta emira Kataru szejka Hamada Bin Khalifa Al-Thani, na zaproszenie prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego. Nz. emir na spotkaniu z prymasem Polski kardyna³em Józefem Glempem. uu PAP/Grzegorz Rogiñski Warsaw 11 June 2002. Two-day offical visit paid by emir of Qatar Sheik Hamad Bin Khalif Al-Thani at the invitation of Poland's President Aleksander Kwasniewski. Pictured: Emir of Qatar meets Primate of Poland Cardinal Jozef Glemp. uu PAP/Grzegorz Roginski

Warszawa 11.06.2002. Dwudniowa oficjalna wizyta emira Kataru szejka Hamada Bin Khalifa Al-Thani, na zaproszenie prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego. Nz. emir na spotkaniu z prymasem Polski kardyna³em Józefem Glempem. uu  PAP/Grzegorz Rogiñski         Warsaw 11 June 2002. Two-day offical visit paid by emir of Qatar Sheik Hamad Bin Khalif Al-Thani at the invitation of Poland's President Aleksander Kwasniewski. Pictured: Emir of Qatar meets Primate of Poland Cardinal Jozef Glemp.   uu  PAP/Grzegorz Roginski Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAHF0D

File size:

27 MB (1.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2459 x 3840 px | 20.8 x 32.5 cm | 8.2 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

11 June 2002

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.