Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. meg PAP/Janusz Mazur     Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street.  ka PAP/Janusz Mazur
RM2HADHM6Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. meg PAP/Janusz Mazur Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. ka PAP/Janusz Mazur
Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. ka PAP/Janusz Mazur     Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street.  ka PAP/Janusz Mazur
RM2HADHM1Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. ka PAP/Janusz Mazur Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. ka PAP/Janusz Mazur
Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. meg PAP/Janusz Mazur     Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street.  ka PAP/Janusz Mazur
RM2HADHKPWarszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. meg PAP/Janusz Mazur Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. ka PAP/Janusz Mazur
Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) w parafii pw. Matki Bo¿ej Zwyciêskiej w dzielnicy Grochów. Nz. I Ogólnokrajowa Procesja Kombatancka. ka PAP/Adam Urbanek     Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies at the Victorious Holy Mother of Christ parish in Grochow district. Pictured: the 1st National War Veterans Procession.  ka PAP/Adam Urbanek
RM2HADHJYWarszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) w parafii pw. Matki Bo¿ej Zwyciêskiej w dzielnicy Grochów. Nz. I Ogólnokrajowa Procesja Kombatancka. ka PAP/Adam Urbanek Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies at the Victorious Holy Mother of Christ parish in Grochow district. Pictured: the 1st National War Veterans Procession. ka PAP/Adam Urbanek
Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) w parafii pw. Matki Bo¿ej Zwyciêskiej w dzielnicy Grochów. Nz. I Ogólnokrajowa Procesja Kombatancka. ka PAP/Adam Urbanek     Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies at the Victorious Holy Mother of Christ parish in Grochow district. Pictured: the 1st National War Veterans Procession.  ka PAP/Adam Urbanek
RM2HADHM7Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) w parafii pw. Matki Bo¿ej Zwyciêskiej w dzielnicy Grochów. Nz. I Ogólnokrajowa Procesja Kombatancka. ka PAP/Adam Urbanek Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies at the Victorious Holy Mother of Christ parish in Grochow district. Pictured: the 1st National War Veterans Procession. ka PAP/Adam Urbanek
Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. m.in. prymas Polski kardyna³ Józef Glemp. ka PAP/Janusz Mazur     Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured: Primate of Poland Cardinal Jozef Glemp.  ka PAP/Janusz Mazur
RM2HADHM9Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. m.in. prymas Polski kardyna³ Józef Glemp. ka PAP/Janusz Mazur Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured: Primate of Poland Cardinal Jozef Glemp. ka PAP/Janusz Mazur
Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. biskup diecezjalny ³owicki Alojzy Orszulik. ka PAP/Janusz Mazur     Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured: Lowicz diocese Bishop Alojzy Orszulik. ka PAP/Janusz Mazur
RM2HADHK7Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. biskup diecezjalny ³owicki Alojzy Orszulik. ka PAP/Janusz Mazur Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured: Lowicz diocese Bishop Alojzy Orszulik. ka PAP/Janusz Mazur
Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. prymas Polski kardyna³ Józef Glemp na placu Zamkowym. ka PAP/Janusz Mazur     Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured: Primate of Poland Cardinal Jozef Glemp at Zamkowy Square.  ka PAP/Janusz Mazur
RM2HADHKYWarszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. prymas Polski kardyna³ Józef Glemp na placu Zamkowym. ka PAP/Janusz Mazur Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured: Primate of Poland Cardinal Jozef Glemp at Zamkowy Square. ka PAP/Janusz Mazur
Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. prymas Polski kardyna³ Józef Glemp (okadza o³tarz), biskup polowy Wojska Polskiego S³awoj Leszek G³ódŸ (klêczy). meg PAP/Janusz Mazur     Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured: Primate of Poland Cardinal Jozef Glemp (prymas Polski kardyna³ Józef Glemp (burning incense at the altar),
RM2HADHK1Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. prymas Polski kardyna³ Józef Glemp (okadza o³tarz), biskup polowy Wojska Polskiego S³awoj Leszek G³ódŸ (klêczy). meg PAP/Janusz Mazur Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured: Primate of Poland Cardinal Jozef Glemp (prymas Polski kardyna³ Józef Glemp (burning incense at the altar),
Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o). Po mszy œwiêtej procesja przejdzie ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. w pierwszym rzêdzie od lewej: rzecznik prasowy prezydenta Andrzej Drzycimski, prezydent RP Lech Wa³êsa, kapelan prezydenta ksi¹dz Franciszek Cybula. ka PAP/Janusz Mazur     Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies. After the Holy Mass the procession will go along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured from left: presidential spokesman Andrzej Drzycimski, Poland's President Lech Walesa, presidential chaplain Father Franciszek C
RM2HADHJHWarszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o). Po mszy œwiêtej procesja przejdzie ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. w pierwszym rzêdzie od lewej: rzecznik prasowy prezydenta Andrzej Drzycimski, prezydent RP Lech Wa³êsa, kapelan prezydenta ksi¹dz Franciszek Cybula. ka PAP/Janusz Mazur Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies. After the Holy Mass the procession will go along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured from left: presidential spokesman Andrzej Drzycimski, Poland's President Lech Walesa, presidential chaplain Father Franciszek C
Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. m.in. biskup polowy Wojska Polskiego S³awoj Leszek G³ódŸ (CL), biskup pomocniczy warszawski Marian Duœ (za G³odziem P), dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej ksi¹dz Andrzej Przekaziñski (3P). ka PAP/Janusz Mazur     Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured: Polis Army Field Bishop
RM2HADHM0Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. m.in. biskup polowy Wojska Polskiego S³awoj Leszek G³ódŸ (CL), biskup pomocniczy warszawski Marian Duœ (za G³odziem P), dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej ksi¹dz Andrzej Przekaziñski (3P). ka PAP/Janusz Mazur Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured: Polis Army Field Bishop
Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. prymas Polski kardyna³ Józef Glemp na placu Zamkowym, w asyœcie cz³onka Rady ds. Mediów i Informacji przy prezydencie Lechu Wa³êsie Jana Marii Jackowskiego (L) i piosenkarza Piotra Szczepanika (P). ka PAP/Janusz Mazur     Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured: Primate of Poland Cardi
RM2HADHK2Warszawa 10.06.1993. Obchody Œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) z udzia³em prezydenta RP. Po mszy œwiêtej procesja przechodzi ulic¹ Krakowskie Przedmieœcie. Nz. prymas Polski kardyna³ Józef Glemp na placu Zamkowym, w asyœcie cz³onka Rady ds. Mediów i Informacji przy prezydencie Lechu Wa³êsie Jana Marii Jackowskiego (L) i piosenkarza Piotra Szczepanika (P). ka PAP/Janusz Mazur Warsaw 10 June 1993. Corpus Christi ceremonies attended by Poland's president. After the Holy Mass the procession goes along Krakowskie Przedmiescie Street. Pictured: Primate of Poland Cardi