Warszawa 07.1980. Tyczkarz W³adys³aw Kozakiewicz z ¿on¹ Ann¹ i córk¹ Katarzyn¹ w mieszkaniu w hotelu Akademii Wychowania Fizycznego (AWF). uu PAP/Tomasz Listopadzki Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, July 1980. Pole-vaulter Wladyslaw Kozakiewicz with wife Anna and daughter Katarzyna in their quarters in a Physical Education Academy hotel. uu PAP/Tomasz Listopadzki Event day unknown

Warszawa 07.1980. Tyczkarz W³adys³aw Kozakiewicz z ¿on¹ Ann¹ i córk¹ Katarzyn¹ w mieszkaniu w hotelu Akademii Wychowania Fizycznego (AWF). uu PAP/Tomasz Listopadzki  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.     Warsaw, July 1980. Pole-vaulter Wladyslaw Kozakiewicz with wife Anna and daughter Katarzyna in their quarters in a Physical Education Academy hotel. uu PAP/Tomasz Listopadzki  Event day unknown Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HACD8A

File size:

40.8 MB (1.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3716 x 3840 px | 31.5 x 32.5 cm | 12.4 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

25 July 2011

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.