Warszawa 06.1980. XXVI Lekkoatletyczny Memoria³ im. Janusza Kusociñskiego odbywaj¹cy siê w dniach 13 i 14 czerwca na stadionie Skry. Nz. lekkoatleta (skok wzwy¿) Jacek Wszo³a. uu PAP/Tomasz Pra¿mowski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, June 1980. The 26th Janusz Kusocinski Memorial Track and Field Event held at the Skra stadium on June 13 to 14. Pictured: high jumper Jacek Wszola. uu PAP/Tomasz Prazmowski Event day unknow

Warszawa 06.1980. XXVI Lekkoatletyczny Memoria³ im. Janusza Kusociñskiego odbywaj¹cy siê w dniach 13 i 14 czerwca na stadionie Skry. Nz. lekkoatleta (skok wzwy¿) Jacek Wszo³a. uu  PAP/Tomasz Pra¿mowski    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.       Warsaw, June 1980. The 26th Janusz Kusocinski Memorial Track and Field Event held at the Skra stadium on June 13 to 14. Pictured: high jumper Jacek Wszola.  uu  PAP/Tomasz Prazmowski    Event day unknow Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HACD32

File size:

41.6 MB (1.9 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3786 x 3840 px | 32.1 x 32.5 cm | 12.6 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

25 July 2011

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.