Warszawa 06.1979. Tadeusz Œlusarski - polski lekkoatleta - tyczkarz, podczas zawodów lekkoatletycznych Miêdzynarodowego Memoria³u Janusza Kusociñskiego rozegranych na stadionie Skry w Warszawie. mta PAP/Tomasz Pra¿mowski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, June 1979. Tadeusz Slusarski - Polish athlete, pole jumper - during the Janusz Kusocinski Memorial international track and field competition on the Skra stadium in Warsaw. mta PAP/Tomasz Prazmowski Event day unknown

Warszawa 06.1979. Tadeusz Œlusarski - polski lekkoatleta - tyczkarz, podczas zawodów lekkoatletycznych Miêdzynarodowego Memoria³u Janusza Kusociñskiego rozegranych na stadionie Skry w Warszawie. mta PAP/Tomasz Pra¿mowski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.     Warsaw, June 1979. Tadeusz Slusarski - Polish athlete, pole jumper - during the Janusz Kusocinski Memorial international track and field competition on the Skra stadium in Warsaw.  mta PAP/Tomasz Prazmowski  Event day unknown Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HACBWF

File size:

41.9 MB (1.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 3815 px | 32.5 x 32.3 cm | 12.8 x 12.7 inches | 300dpi

Date taken:

8 July 2011

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.