Warszawa 06.1979. Jacek Wszo³a - polski lekkoatleta - specjalizuj¹cy siê w skoku wzwy¿, podczas zawodów lekkoatletycznych Miêdzynarodowego Memoria³u Janusza Kusociñskiego rozegranych na stadionie Skry w Warszawie. mta PAP/Tomasz Pra¿mowski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, June 1979. Jacek Wszola - Polish athlete, high jumper - during the Janusz Kusocinski Memorial international track and field competition on the Skra stadium in Warsaw. mta PAP/Tomasz Prazmowski Event day unknown

Warszawa 06.1979. Jacek Wszo³a - polski lekkoatleta - specjalizuj¹cy siê w skoku wzwy¿, podczas zawodów lekkoatletycznych Miêdzynarodowego Memoria³u Janusza Kusociñskiego rozegranych na stadionie Skry w Warszawie. mta PAP/Tomasz Pra¿mowski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.     Warsaw, June 1979. Jacek Wszola - Polish athlete, high jumper - during the Janusz Kusocinski Memorial international track and field competition on the Skra stadium in Warsaw.  mta PAP/Tomasz Prazmowski  Event day unknown Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HACBWD

File size:

41.6 MB (1.5 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3789 x 3840 px | 32.1 x 32.5 cm | 12.6 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

8 July 2011

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.