Warszawa 05.1987. VII sesja Rz¹dowej Komisji Mieszanej PRL i RFN do spraw Rozwoju Wspó³pracy Gospodarczej, Przemys³owej i Technicznej (25-26.05.1987). Nz. podpisanie w Urzêdzie Rady Ministrów wspólnego oœwiadczenia przez przewodnicz¹cego Wolnej Parti Demokratycznej (Freie Demokratische Partei) i ministra gospodarki Republiki Federalnej Niemiec Martina Bangemanna (L) oraz wicepremiera Rady Ministrów PRL Zbigniewa Sza³ajdê (P). ka PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1987. The 8th sitting of a Polish-German Mixed Government Committee for Economic, I

Warszawa 05.1987. VII sesja Rz¹dowej Komisji Mieszanej PRL i RFN do spraw Rozwoju Wspó³pracy Gospodarczej, Przemys³owej i Technicznej (25-26.05.1987). Nz. podpisanie w Urzêdzie Rady Ministrów wspólnego oœwiadczenia przez przewodnicz¹cego Wolnej Parti Demokratycznej (Freie Demokratische Partei) i ministra gospodarki Republiki Federalnej Niemiec Martina Bangemanna (L) oraz wicepremiera Rady Ministrów PRL Zbigniewa Sza³ajdê (P). ka  PAP/Wojciech Kryñski    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.         Warsaw, May 1987. The 8th sitting of a Polish-German Mixed Government Committee for Economic, I Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HA00YD

File size:

27.3 MB (1.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2486 px | 32.5 x 21 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

17 June 2011

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 05.1987. VII sesja Rz¹dowej Komisji Mieszanej PRL i RFN do spraw Rozwoju Wspó³pracy Gospodarczej, Przemys³owej i Technicznej (25-26.05.1987). Nz. podpisanie w Urzêdzie Rady Ministrów wspólnego oœwiadczenia przez przewodnicz¹cego Wolnej Parti Demokratycznej (Freie Demokratische Partei) i ministra gospodarki Republiki Federalnej Niemiec Martina Bangemanna (L) oraz wicepremiera Rady Ministrów PRL Zbigniewa Sza³ajdê (P). ka PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1987. The 8th sitting of a Polish-German Mixed Government Committee for Economic, Industrial and Technological Cooperation (May 25-26). Pictured: Free Democratic Party leader and German Economy Minister Martin Bangemann (L) and Polish Deputy Prime Minister Zbigniew Sza³ajda (R) sign a joint statement in the seat of the Polish Council of Ministers. ka PAP/Wojciech Krynski