Warszawa, 04.12.1995. By³y w³aœciciel spó³ki Drachem i Bezpiecznej Kasy Oszczêdnoœci Lech Grobelny (C) oraz adwokaci: Andrzej Sandomierski (L) i Maciej Dubois (P) w czasie procesu w Warszawie. (kru) PAP/Adam Urbanek Warsaw, 04.12.1995. Former owner of Safe Savings Bank (BKO) Lech Grobelny (C) adn his lowyers Andrzej Sandomierski (L) and Maciej Dubois (R) in court, Warsaw. (kru) PAP/Adam Urbanek

Warszawa, 04.12.1995. By³y w³aœciciel spó³ki Drachem i Bezpiecznej Kasy Oszczêdnoœci Lech Grobelny (C) oraz adwokaci: Andrzej Sandomierski (L) i Maciej Dubois (P) w czasie procesu w Warszawie. (kru) PAP/Adam Urbanek      Warsaw, 04.12.1995. Former owner of Safe Savings Bank (BKO) Lech Grobelny (C) adn his lowyers Andrzej Sandomierski (L) and Maciej Dubois (R) in court, Warsaw. (kru) PAP/Adam Urbanek Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAE5A8

File size:

10.1 MB (264.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2310 x 1523 px | 39.1 x 25.8 cm | 15.4 x 10.2 inches | 150dpi

Date taken:

4 December 1995

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.