Warszawa, 03.1994. Teatr Dramatyczny, sztuka Johna Guare'a pt. Szósty stopieñ oddalenia, w re¿yserii Piotra Cieœlaka. Nz. El¿bieta Czy¿ewska (jako Ouisa Kittredge) i W³adys³aw Kowalski (jako Flan Kittredge). meg PAP/Zbigniew Matuszewski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.

Warszawa, 03.1994. Teatr Dramatyczny, sztuka Johna Guare'a pt. Szósty stopieñ oddalenia, w re¿yserii Piotra Cieœlaka. Nz. El¿bieta Czy¿ewska (jako Ouisa Kittredge) i W³adys³aw Kowalski (jako Flan Kittredge).  meg  PAP/Zbigniew Matuszewski    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADWD4

File size:

32.1 MB (2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2918 px | 32.5 x 24.7 cm | 12.8 x 9.7 inches | 300dpi

Date taken:

18 June 2010

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.