Warszawa 02.1984. Wizyta w Polsce Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) peruwiañskiego polityka Javiera Pereza de Cuellar. Nz. ma³¿onka Pereza de Cuellar Marcela Temple (C) w szpitalu Centrum Zdrowia Dziecka w Miêdzylesiu. js PAP/Grzegorz Rogiñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Poland, February 1984. Wife of United Nations Secretary General Javier Perez de Cuellar Marcela Temple (C) meets with children at The Children’s Memorial Health Institute in Miedzylesie in Warsaw. Un Secretary General is on a visit to Poland. PAP/GRZEGORZ ROGINSKI

Warszawa 02.1984. Wizyta w Polsce Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) peruwiañskiego polityka Javiera Pereza de Cuellar. Nz. ma³¿onka Pereza de Cuellar Marcela Temple (C) w szpitalu Centrum Zdrowia Dziecka w Miêdzylesiu. js  PAP/Grzegorz Rogiñski    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.         Warsaw, Poland, February 1984. Wife of United Nations Secretary General Javier Perez de Cuellar Marcela Temple (C) meets with children at The Children’s Memorial Health Institute in Miedzylesie in Warsaw. Un Secretary General is on a visit to Poland. PAP/GRZEGORZ ROGINSKI Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HACFT8

File size:

41.7 MB (1.7 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3800 x 3840 px | 32.2 x 32.5 cm | 12.7 x 12.8 inches | 300dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.