Warszawa 01.1989. P³ywalnia w Pa³acu Kultury i Nauki (PKiN). Nz. zajêcia prowadzi trener Alojzy Ogiñski. js PAP/Tadeusz ZagoŸdziñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw January 1989. The swimming hall at the Palace of Culture and Science (PKiN). Pictured: Alojzy Oginski coaching swimmers. js PAP/Tadeusz Zagozdzinski Event date unknown.

Warszawa 01.1989. P³ywalnia w Pa³acu Kultury i Nauki (PKiN). Nz. zajêcia prowadzi trener Alojzy Ogiñski. js PAP/Tadeusz ZagoŸdziñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.     Warsaw January 1989. The swimming hall at the Palace of Culture and Science (PKiN). Pictured: Alojzy Oginski coaching swimmers. js PAP/Tadeusz Zagozdzinski  Event date unknown. Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAD7T7

File size:

41.9 MB (1.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 3811 px | 32.5 x 32.3 cm | 12.8 x 12.7 inches | 300dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.