Warszawa 01.10.1980. Filharmonia Narodowa. X Miêdzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (2-19 paŸdziernika). Nz. jury. W pierwszym rzêdzie od lewej: Lidia Grychto³ówna, Halina Czerny-Stefañska, Kazuko Yasukawa, Liuba Enczewa, Regina Smendzianka, Genevieve Joy, Marta Argerich. W drugim rzêdzie stoj¹ od lewej: Wiktor Weinbaum, Eugen List, Josep Colom (z w¹sami i brod¹), Frantisek Rauch, Kazimierz Kord, Nikita Magalof, Rudolf Fischer, Paul Badura-Skoda, Jan Ekier. W trzecim rzêdzie od lewej: Sergiej Dorenskij, Rex Hobcroff, Zbigniew Œliwiñski, Andrzej Jasiñski, nn, Irving Heller, L

Warszawa 01.10.1980. Filharmonia Narodowa. X Miêdzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (2-19 paŸdziernika). Nz. jury. W pierwszym rzêdzie od lewej: Lidia Grychto³ówna, Halina Czerny-Stefañska, Kazuko Yasukawa, Liuba Enczewa, Regina Smendzianka, Genevieve Joy, Marta Argerich. W drugim rzêdzie stoj¹ od lewej: Wiktor Weinbaum, Eugen List, Josep Colom (z w¹sami i brod¹), Frantisek Rauch, Kazimierz Kord, Nikita Magalof, Rudolf Fischer, Paul Badura-Skoda, Jan Ekier. W trzecim rzêdzie od lewej: Sergiej Dorenskij, Rex Hobcroff, Zbigniew Œliwiñski, Andrzej Jasiñski, nn, Irving Heller, L Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HA2NW8

File size:

41.5 MB (1.6 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3775 x 3840 px | 32 x 32.5 cm | 12.6 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

1 October 1980

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 01.10.1980. Filharmonia Narodowa. X Miêdzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (2-19 paŸdziernika). Nz. jury. W pierwszym rzêdzie od lewej: Lidia Grychto³ówna, Halina Czerny-Stefañska, Kazuko Yasukawa, Liuba Enczewa, Regina Smendzianka, Genevieve Joy, Marta Argerich. W drugim rzêdzie stoj¹ od lewej: Wiktor Weinbaum, Eugen List, Josep Colom (z w¹sami i brod¹), Frantisek Rauch, Kazimierz Kord, Nikita Magalof, Rudolf Fischer, Paul Badura-Skoda, Jan Ekier. W trzecim rzêdzie od lewej: Sergiej Dorenskij, Rex Hobcroff, Zbigniew Œliwiñski, Andrzej Jasiñski, nn, Irving Heller, Ludwig Hoffmann, Tadeusz ¯mudziñski. msa PAP/Jan Morek Warsaw, 1 October 1980. The National Philharmonic Hall. The 10th Frederic Chopin International Piano Competition (October 2 to 19). Pictured: jury members. In the first row from the left: Lidia Grychtolowna, Halina Czerny-Stefanska, Kazuko Yasukawa, Luba Enchewa, Regina Smendzianka, Genevieve Joy, Marta Argerich. In the second row standing from the left: Wiktor Weinbaum, Eugen List, Josep Colom (with moustache and beard), Frantisek Rauch, Kazimierz Kord, Nikita Magalof, Rudolf Fischer, Paul Badura-Skoda, Jan Ekier. In the third row from the left: Sergei Dorensky, Rex Hobcroff, Zbigniew Sliwinski, Andrzej Jasinski, x, Irving Heller, Ludwig Hoffmann, Tadeusz Zmudziñski. msa PAP/Jan Morek

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts