RM2ANJKFMCabaña pasiega stone hut in Yera valley with cascade and Estacas de Trueba pass in the far end (Yera, Vega de Pas, Valles Pasiegos, Cantabria, Spain)