Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 330.Wycinanki gontowe i deszczó?kowe.1. 2. 3. Grzebienie gontowe najpospolitszego rodzaju. — 4. Wycinanka gontowaz Podhala (Gloger, Encyklopedya staropolska). — 5. 6. Grzebie? wycinanki gontowejz okolic Grybowa (zdj?cie Tadeusza Mok?owskiego). — 7. 8. 10. 11. 16. Wycinankigontowe w Galicy? wschodniej. — 12. Stara wycinanka gontowa z cerkwi ?w. Krzy?aw Drohobyczu (zdj?cie autora). — 9. 13. 14. 15. Wycinanki deszczó?kowe z rozmai-tych okolic Galicyi.. Wiz. 331.Profile gotyckie okapów w budowlach drewnianych.1. Profil gotycki kamienny (Gotische Baukunst, Ungewitter).

Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 330.Wycinanki gontowe i deszczó?kowe.1. 2. 3. Grzebienie gontowe najpospolitszego rodzaju. — 4. Wycinanka gontowaz Podhala (Gloger, Encyklopedya staropolska). — 5. 6. Grzebie? wycinanki gontowejz okolic Grybowa (zdj?cie Tadeusza Mok?owskiego). — 7. 8. 10. 11. 16. Wycinankigontowe w Galicy? wschodniej. — 12. Stara wycinanka gontowa z cerkwi ?w. Krzy?aw Drohobyczu (zdj?cie autora). — 9. 13. 14. 15. Wycinanki deszczó?kowe z rozmai-tych okolic Galicyi.. Wiz. 331.Profile gotyckie okapów w budowlach drewnianych.1. Profil gotycki kamienny (Gotische Baukunst, Ungewitter). Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2ANHK21

File size:

7.1 MB (251.1 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2005 x 1246 px | 34 x 21.1 cm | 13.4 x 8.3 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 330.Wycinanki gontowe i deszczó?kowe.1. 2. 3. Grzebienie gontowe najpospolitszego rodzaju. — 4. Wycinanka gontowaz Podhala (Gloger, Encyklopedya staropolska). — 5. 6. Grzebie? wycinanki gontowejz okolic Grybowa (zdj?cie Tadeusza Mok?owskiego). — 7. 8. 10. 11. 16. Wycinankigontowe w Galicy? wschodniej. — 12. Stara wycinanka gontowa z cerkwi ?w. Krzy?aw Drohobyczu (zdj?cie autora). — 9. 13. 14. 15. Wycinanki deszczó?kowe z rozmai-tych okolic Galicyi.. Wiz. 331.Profile gotyckie okapów w budowlach drewnianych.1. Profil gotycki kamienny (Gotische Baukunst, Ungewitter). — 2. 3. Profil z bó?nicyw Chodorowie. — 4. Profil z bó?nicy w Gwo?d?cu. — 5. Profil z fryzem gotyckimz cerkwi ?w. Jerzego w Drohobyczu. — 6. 13. Profil z cerkwi ?w. Krzy?a w Droho-byczu. — 7. 11. 16. Profile domów podcieniowych z Jab?onowa. — 8. 9. 12. 17.Profile dzwonnic w Kulikowie i w Chodorowie. — 10. Obdasznica okienna z cerkwi?w. Jerzego w Drohobyczu. — 14. Profil gzemsiku opaskowy z dzwonnicy w StarejSoli. — 15. Profil okapu z domu podcieniowego w Jab?onowie.

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts