Alamy logo

Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 262.Bó?nica w Zab?udowiu, gub. Grodzie?ska. (Ze zdj?cia M. Bersohna. Bó?nice ?ydow-skie w Polsce). dawnej Rzeczypospolitej wi?za?, k?ad? i zdobi? budowle swoje.W ten sposób jednak powstawa?y pomniki sztuki, które znamien-no?ci? swoj? bij? w oczy i s? pewnego rodzaju najwy?szym szczy- 7^. 433 tern kultury ma?omiasteczkowej w Polsce, tak jak ko?cio?y i cer-kwie drewniane s? wyrazem sko?czonym sztuki wiejskiej. Tak? bó?nic? opisa?a w powie?ci swojej s?ynnej p. t. «MeirEzofowicz» Eliza Orzeszkowa, tak te? wzorowa? si? Mickiewiczw opisie karczmy na tem, co jako «szko?y

Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 262.Bó?nica w Zab?udowiu, gub. Grodzie?ska. (Ze zdj?cia M. Bersohna. Bó?nice ?ydow-skie w Polsce). dawnej Rzeczypospolitej wi?za?, k?ad? i zdobi? budowle swoje.W ten sposób jednak powstawa?y pomniki sztuki, które znamien-no?ci? swoj? bij? w oczy i s? pewnego rodzaju najwy?szym szczy- 7^. 433 tern kultury ma?omiasteczkowej w Polsce, tak jak ko?cio?y i cer-kwie drewniane s? wyrazem sko?czonym sztuki wiejskiej. Tak? bó?nic? opisa?a w powie?ci swojej s?ynnej p. t. «MeirEzofowicz» Eliza Orzeszkowa, tak te? wzorowa? si? Mickiewiczw opisie karczmy na tem, co jako «szko?y Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AWDW38

File size:

7.2 MB (503.7 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1313 x 1904 px | 22.2 x 32.2 cm | 8.8 x 12.7 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 262.Bó?nica w Zab?udowiu, gub. Grodzie?ska. (Ze zdj?cia M. Bersohna. Bó?nice ?ydow-skie w Polsce). dawnej Rzeczypospolitej wi?za?, k?ad? i zdobi? budowle swoje.W ten sposób jednak powstawa?y pomniki sztuki, które znamien-no?ci? swoj? bij? w oczy i s? pewnego rodzaju najwy?szym szczy- 7^. 433 tern kultury ma?omiasteczkowej w Polsce, tak jak ko?cio?y i cer-kwie drewniane s? wyrazem sko?czonym sztuki wiejskiej. Tak? bó?nic? opisa?a w powie?ci swojej s?ynnej p. t. «MeirEzofowicz» Eliza Orzeszkowa, tak te? wzorowa? si? Mickiewiczw opisie karczmy na tem, co jako «szko?y ?ydowskie» g?sto je-szcze w swojej ukoc?ianej Litwie widzia?.

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts