Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 124.Chata ?otyszów-Kuronów z pó?wyspu kuro?skiego. (Zeitschrift fiir Ethnologie). DZIEJE MIESZKA?. 20 — 306 — Stosunek izby bia?ej jakote? i czarnej do komory we wszystkichtych chatach (2:1), dalej rozmiar sieni (2:1), albo (l:lj, jakote?nazwa «sien» wyra?nie na «podcie?» wskazuj?ca, tudzie? brak po-wa?y w niej, wszystko to razem domys? niniejszy wyra?nie po-twierdza (wiz. 17). To zjawisko zwi?kszenia domu, przez zestawienie jednoizbo-wych chat znanem by?o nietylko u nas. Powstanie bowiem cha-?upy z dwu chat jednoizbowych z podcieniami zauwa?yt Eilert. Wiz. 125.Ro

Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 124.Chata ?otyszów-Kuronów z pó?wyspu kuro?skiego. (Zeitschrift fiir Ethnologie). DZIEJE MIESZKA?. 20 — 306 — Stosunek izby bia?ej jakote? i czarnej do komory we wszystkichtych chatach (2:1), dalej rozmiar sieni (2:1), albo (l:lj, jakote?nazwa «sien» wyra?nie na «podcie?» wskazuj?ca, tudzie? brak po-wa?y w niej, wszystko to razem domys? niniejszy wyra?nie po-twierdza (wiz. 17). To zjawisko zwi?kszenia domu, przez zestawienie jednoizbo-wych chat znanem by?o nietylko u nas. Powstanie bowiem cha-?upy z dwu chat jednoizbowych z podcieniami zauwa?yt Eilert. Wiz. 125.Ro Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AWGXCM

File size:

7.1 MB (394.1 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1977 x 1264 px | 33.5 x 21.4 cm | 13.2 x 8.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Sztuka ludowa w Polsce . Wiz. 124.Chata ?otyszów-Kuronów z pó?wyspu kuro?skiego. (Zeitschrift fiir Ethnologie). DZIEJE MIESZKA?. 20 — 306 — Stosunek izby bia?ej jakote? i czarnej do komory we wszystkichtych chatach (2:1), dalej rozmiar sieni (2:1), albo (l:lj, jakote?nazwa «sien» wyra?nie na «podcie?» wskazuj?ca, tudzie? brak po-wa?y w niej, wszystko to razem domys? niniejszy wyra?nie po-twierdza (wiz. 17). To zjawisko zwi?kszenia domu, przez zestawienie jednoizbo-wych chat znanem by?o nietylko u nas. Powstanie bowiem cha-?upy z dwu chat jednoizbowych z podcieniami zauwa?yt Eilert. Wiz. 125.Rozwini?ta chata litewska z Prus Wschodnich. (Bauernhaus in Deutschland). Sundt (Folkewenen 10, 497, cyt. u Henninga str. 69). Zesuni?todwie chaty jednoizbowe podcieniami do siebie tak, ?e utworzy?ykryt? sie?, naturalnie bez powa?y. W ten sposób utworzono chat?nowego typu odpowiadaj?c? naszej zagrodowej chacie. Nawetczarna izba (Ildhus) i ?wietlica odpowiada najdok?adniej istot?rzeczy temu, co si? w Polsce nawet w nazwaniach tych obu izbodzwierciadli?o (wiz. 106). W ten sposób niejako w oczach wspó?czesnych ludzi wy-tworzy? si? w prosty i naturalny sposób nowy typ mieszkania w Nor- — 307 — wegii, najzupe?niej naszej zagrodowej chacie odpowiadaj?cy a przecie?powstaniem i wp?ywami najzupe?niej niezale?ny. W ten sposób i nasz? zagrodow? cliat? nale?y uwa?a? jakodwie, podcieniami ze sob? zestawione klety.

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts