Sztuka ludowa w Polsce . 1. 2. 3. 4. 5. Wiz. 335. Okienka dachowe. 1. Okienka dachowe pó?okr?g?e najzwyczajniejszego typu. 2. 3. Okienko dachowe ozdobniejszego typu z domów podcieniowych w Jab?onowie (zdj?cie autora). — 4. Okienko dachowe domku podmiejskiego w Z?oczowie (zdj?cie autora) — 5. Okienko dachowe domu podcieniowego w Delatynie (zdj?cie autora).. Wiz. 336. Szczegó? wisz?cej galeryi z klasztoru Norbertanek na Zwierzy?cu.(Rys. Jana Matejki. Tyg. illustrowany). dowato narzucony. Strzecha dla umocnienia posiada jeszcze na ka-lenicy szereg koz?ów, to jest zwi?zanych palików pod k?tem dach

Sztuka ludowa w Polsce . 1. 2. 3. 4. 5. Wiz. 335. Okienka dachowe. 1. Okienka dachowe pó?okr?g?e najzwyczajniejszego typu. 2. 3. Okienko dachowe ozdobniejszego typu z domów podcieniowych w Jab?onowie (zdj?cie autora). — 4. Okienko dachowe domku podmiejskiego w Z?oczowie (zdj?cie autora) — 5. Okienko dachowe domu podcieniowego w Delatynie (zdj?cie autora).. Wiz. 336. Szczegó? wisz?cej galeryi z klasztoru Norbertanek na Zwierzy?cu.(Rys. Jana Matejki. Tyg. illustrowany). dowato narzucony. Strzecha dla umocnienia posiada jeszcze na ka-lenicy szereg koz?ów, to jest zwi?zanych palików pod k?tem dach Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2ANHH73

File size:

7.1 MB (151 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1182 x 2114 px | 20 x 35.8 cm | 7.9 x 14.1 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Sztuka ludowa w Polsce . 1. 2. 3. 4. 5. Wiz. 335. Okienka dachowe. 1. Okienka dachowe pó?okr?g?e najzwyczajniejszego typu. 2. 3. Okienko dachowe ozdobniejszego typu z domów podcieniowych w Jab?onowie (zdj?cie autora). — 4. Okienko dachowe domku podmiejskiego w Z?oczowie (zdj?cie autora) — 5. Okienko dachowe domu podcieniowego w Delatynie (zdj?cie autora).. Wiz. 336. Szczegó? wisz?cej galeryi z klasztoru Norbertanek na Zwierzy?cu.(Rys. Jana Matejki. Tyg. illustrowany). dowato narzucony. Strzecha dla umocnienia posiada jeszcze na ka-lenicy szereg koz?ów, to jest zwi?zanych palików pod k?tem dacho-wym przytrzymuj?cych strzech? i daj?cych opór wichrom. Przy cerkwiach, bó?nicach i domach podcieniowych zwracaj? — 485 - na si? uwag? kamzamsy okapowe tak gotyckie, jak renesansowei barokowe. Obejrzyjmy okna i d?wirze. Okna z pocz?tku, w czasach kiedy bierwiona, z których czy-niono mieszkania, dochodzi?y niezwyk?e grubo?ci, wykrawywanow dwóch s?siednich bierwionach. Takie okna cz?sto s? jeszcze za-stosowywane w komorach i u?ywane we wiencówce tak?e w Skan-dynawii, aczkolwiek nieco w odmiennej formie (wiz. 333j. Z biegiem czasu, kiedy rozmiary drzew mala?y a potrzeba?wiat?a w izbie ros?a, trzeba wi?c by?o wyci?? kilka belek, ale abyjednak nie wypad?y, nale?a?o je zawi?za? do s?upa pionowego, KALEVIMAG

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts