Alamy logo

. Svensk botanik . «w„ CLINOPODIUM VULGÄRE. Allmän Berg mynt a. Pä F. Mehllais kanerva. Blommorna växa i form af ett klot-rundtoch sträfhårigt hufvudj Blomskårmarnc ärotagelsmala; Blomstjelkarne grenige och Bla-den mindre märkbart sågtandade. Linn. Fl. Sv. p. 207. Cl. 14. DlDYNAMiA Gymnosp. Lilje-II. Su. Fl. s. 257. Cl. II. TvAväldige. Med bara frön. Rtt.Fl. Oec. s. 174. Ju större yttre likheten befinnes hos vextslägter, ju svårarebestämmas deras väsenteliga karakterer, ehuru en mer öfvadblick må genast se den skillnad som Naturen ärnat emellanföremålen. Så är det ibland de kransbärande vexte

. Svensk botanik . «w„ CLINOPODIUM VULGÄRE. Allmän Berg mynt a. Pä F. Mehllais kanerva. Blommorna växa i form af ett klot-rundtoch sträfhårigt hufvudj Blomskårmarnc ärotagelsmala; Blomstjelkarne grenige och Bla-den mindre märkbart sågtandade. Linn. Fl. Sv. p. 207. Cl. 14. DlDYNAMiA Gymnosp. Lilje-II. Su. Fl. s. 257. Cl. II. TvAväldige. Med bara frön. Rtt.Fl. Oec. s. 174. Ju större yttre likheten befinnes hos vextslägter, ju svårarebestämmas deras väsenteliga karakterer, ehuru en mer öfvadblick må genast se den skillnad som Naturen ärnat emellanföremålen. Så är det ibland de kransbärande vexte Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGHB0E

File size:

7.1 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1338 x 1867 px | 22.7 x 31.6 cm | 8.9 x 12.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . «w„ CLINOPODIUM VULGÄRE. Allmän Berg mynt a. Pä F. Mehllais kanerva. Blommorna växa i form af ett klot-rundtoch sträfhårigt hufvudj Blomskårmarnc ärotagelsmala; Blomstjelkarne grenige och Bla-den mindre märkbart sågtandade. Linn. Fl. Sv. p. 207. Cl. 14. DlDYNAMiA Gymnosp. Lilje-II. Su. Fl. s. 257. Cl. II. TvAväldige. Med bara frön. Rtt.Fl. Oec. s. 174. Ju större yttre likheten befinnes hos vextslägter, ju svårarebestämmas deras väsenteliga karakterer, ehuru en mer öfvadblick må genast se den skillnad som Naturen ärnat emellanföremålen. Så är det ibland de kransbärande vexterne (Ver-ticillatse). Utom 6et att Ståndarne hos Bergmyntans slägte äroböjde (arcuata) och deras knappar tvärsöfver 2-delta, hafvaBlomskärmarne det egna, att de äro mångtrådiga, och sittasom ett svepe under Blomkransen. Den Allmänna Bergmyn-tan träffas i torra Ängsbackar, Stenras och Bergsrefvor, mestpå kalkartad grund blommande i Julii och Aug. månader.Vexten är perenner