Alamy logo

. Svensk botanik . tyckes visa att naturen ärnat den egenleligen till prydnad åtVildmarken. T a b. En del af busken blommande, i nat. storlek. —a.En blomma större gjord. — b. Nagva ståndare sedan blom-kronan är skild från det qvarsittande blomfodret. — c. Enståndare. d. Pistillen. — e. Blomfoders blad. f, g. Bla-dens form. h. Mynningen af blomkronan, sedd uppifrån,i. En utblommad opp, med de upprätte vettande — torkadeblommorna. -/-/o. 440.ALISMA Plantago aqvatica. Staker.Svai.ting. Pä F. Lehman ftjeli. Bladen äro egglika och spetsiga. Frukten trub-bigt trekantig. Blomvippan 3-faldigt sam

. Svensk botanik . tyckes visa att naturen ärnat den egenleligen till prydnad åtVildmarken. T a b. En del af busken blommande, i nat. storlek. —a.En blomma större gjord. — b. Nagva ståndare sedan blom-kronan är skild från det qvarsittande blomfodret. — c. Enståndare. d. Pistillen. — e. Blomfoders blad. _ f, g. Bla-dens form. __ h. Mynningen af blomkronan, sedd uppifrån,i. En utblommad opp, med de upprätte vettande — torkadeblommorna. -/-/o. 440.ALISMA Plantago aqvatica. Staker.Svai.ting. Pä F. Lehman ftjeli. Bladen äro egglika och spetsiga. Frukten trub-bigt trekantig. Blomvippan 3-faldigt sam Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGHBGF

File size:

7.2 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1265 x 1976 px | 21.4 x 33.5 cm | 8.4 x 13.2 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . tyckes visa att naturen ärnat den egenleligen till prydnad åtVildmarken. T a b. En del af busken blommande, i nat. storlek. —a.En blomma större gjord. — b. Nagva ståndare sedan blom-kronan är skild från det qvarsittande blomfodret. — c. Enståndare. d. Pistillen. — e. Blomfoders blad. _ f, g. Bla-dens form. __ h. Mynningen af blomkronan, sedd uppifrån,i. En utblommad opp, med de upprätte vettande — torkadeblommorna. -/-/o. 440.ALISMA Plantago aqvatica. Staker.Svai.ting. Pä F. Lehman ftjeli. Bladen äro egglika och spetsiga. Frukten trub-bigt trekantig. Blomvippan 3-faldigt sam-mansatt. Linn. Fl. Sv. p. T20. Cl. 6. HexandriA. Polygynia. — Lil-jebl. Sv. Fl. $. 14S. Cl. 6. SexMÄnning. Mängqvjnnad. Reti Fl,Oec. sid. 56. ied Blom-Vassen (N:o 296) och Pilörten (N:o 164) harSvaltings slägtet en tydlig törvandskap, ej mindre genom blom.niornas än fruktens förhållande. Den hör således tillika meddem till de så kallade Siiflike vexter (Juncoideje). Slägtka.rakteren består i ett blomfoder, hvars 3 inre blad äro kron-bladslike till färg och useende, och i flere samsittande kap.sler som hvardera innesluta ett frö, och icke öppna sig. —Stäker-Svallingens rot är ett knippe af många grofva , hvitatrådar. Bladen uppkomma alla derifrån, långstjelkade, aflån-ga, spetsade, helbräddade, flere tum långa, med 7 långsef-ter löpande nerver, samt alldeles bara på ytan. Blomstän-geln är trubbig