Alamy logo

. Svensk botanik . tätt intill blomfodret, hvars blad äro lanseltlike, svarta, medJjus eller hvit kant. Hanknapp3rne äro utmärkt stora, fyr-kantiga och gula, och kapseln blir omsider eggformig, trub-big och, då den mognar, blekgul. För Hästar som släppastidigt på betet, är denna, eljest som fodervext betraktad,obetydliga ört, alltid välkommen; äfven för getter passarden; men det är en ailmän sägen, att den är oduglig och [der-jemte skadlig för får. Tab. Hela vexten i nat. storlek. a. Blomman fedd bakpå, med btaclerne, , b. Eji Hanknapp. c En pistill. d. Kapseln mogen, öppnad i toppen. — c Den

. Svensk botanik . tätt intill blomfodret, hvars blad äro lanseltlike, svarta, medJjus eller hvit kant. Hanknapp3rne äro utmärkt stora, fyr-kantiga och gula, och kapseln blir omsider eggformig, trub-big och, då den mognar, blekgul. För Hästar som släppastidigt på betet, är denna, eljest som fodervext betraktad,obetydliga ört, alltid välkommen; äfven för getter passarden; men det är en ailmän sägen, att den är oduglig och [der-jemte skadlig för får. Tab. Hela vexten i nat. storlek. a. Blomman fedd bakpå, med btaclerne, _, b. Eji Hanknapp. c En pistill. d. Kapseln mogen, öppnad i toppen. — c Den Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH9F4

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1239 x 2017 px | 21 x 34.2 cm | 8.3 x 13.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . tätt intill blomfodret, hvars blad äro lanseltlike, svarta, medJjus eller hvit kant. Hanknapp3rne äro utmärkt stora, fyr-kantiga och gula, och kapseln blir omsider eggformig, trub-big och, då den mognar, blekgul. För Hästar som släppastidigt på betet, är denna, eljest som fodervext betraktad,obetydliga ört, alltid välkommen; äfven för getter passarden; men det är en ailmän sägen, att den är oduglig och [der-jemte skadlig för får. Tab. Hela vexten i nat. storlek. a. Blomman fedd bakpå, med btaclerne, _, b. Eji Hanknapp. c En pistill. d. Kapseln mogen, öppnad i toppen. — c Densamma all-deles öppnad i 3 valvler, samt fröna fastade vid central, la.stet. — f. ett frö. — Alla mycket förstorade. -4 4 ■/.. 445-ÅNDROMEDA polifolia. Tr äsk-Andromedj.. Bladen sitta skiftevis, lansettlika med ned-böjd kant och inunder silfverfärgade. Blom-skaften äro sammansittande i toppen inedegglika blomkronor. Linn. Flora Sv. p. 136. Cl. 10. decandria. Monegy ni a. Liljebl.Sv. Flora s. 167. kl. 7. tiemänning. Enqvinnad. Reti. Flora cecs, 45. — Wéhlenb. Fl, Lapp. p. I06. ±appt uppsteg der en skönare tanke vid befraktandet aEFloras alster, än den som LiKWés lifliga föreställning fram-breg c, då han såg denna läcka Buske i Lapplands trä.rkigaÖdemarker. Lik Poolens Andromeda i skönhet, genom blom-mans Rosenfärg, blygsamt hölgd med den tunnaste slöja;lik den fängslade i sitt ödsliga läge, af vatten och Amfibicromgifven, fästad mellan den brustna klippans stenar, sänkerhon sitt anlete bedröfvad; mtn snart öppnande sin barm motden, som en till hennes räddning skyndande Perseus, lif-tande Sommar-Värmen, höjer hon sig, blomstrar, blir bör-dig och fullkomnas. Så uppkom namnet