Alamy logo

. Svensk botanik . tL ^. «8/^« 463.ROSA Eglanteria. Neglantyr-Rosen. Zatkt - törne. Frukten är aflång, i början fmtaggig. Stam ochgrenar äro väpnade med krökta taggar. Degemensamma bladskaften äro taggiga; små-bladen eggformiga, inunder brunprickiga ochäfvensom stiplerne i kanten med klibbiga hårfullsatta. Linn. Sp. Pl. I. p. 491 Fl. Sv. 2. p. 171 Cl 12. Icos and ii a Polygynja. — Liljebl. St.FI. s. aoo. Kl. 8- Tjocmann. Mångqvinn. (Rosa rubiginosa). — Linn. Skånska Resas. 277. (Ängellorn).— Montin i K. Vett. Akad.Hand].1776. s. 239. (R.Eglanteria). — Osbeck i Göteb. Vett. Sällsk.Handl. 4- *•

. Svensk botanik . tL ^. «8/^« 463.ROSA Eglanteria. Neglantyr-Rosen. Zatkt - törne. Frukten är aflång, i början fmtaggig. Stam ochgrenar äro väpnade med krökta taggar. Degemensamma bladskaften äro taggiga; små-bladen eggformiga, inunder brunprickiga ochäfvensom stiplerne i kanten med klibbiga hårfullsatta. Linn. Sp. Pl. I. p. 491 Fl. Sv. 2. p. 171 Cl 12. Icos and ii a Polygynja. — Liljebl. St.FI. s. aoo. Kl. 8- Tjocmann. Mångqvinn. (Rosa rubiginosa). — Linn. Skånska Resas. 277. (Ängellorn).— Montin i K. Vett. Akad.Hand].1776. s. 239. (R.Eglanteria). — Osbeck i Göteb. Vett. Sällsk.Handl. 4- *• Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH00E

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1779 x 1404 px | 30.1 x 23.8 cm | 11.9 x 9.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . tL ^. «8/^« 463.ROSA Eglanteria. Neglantyr-Rosen. Zatkt - törne. Frukten är aflång, i början fmtaggig. Stam ochgrenar äro väpnade med krökta taggar. Degemensamma bladskaften äro taggiga; små-bladen eggformiga, inunder brunprickiga ochäfvensom stiplerne i kanten med klibbiga hårfullsatta. Linn. Sp. Pl. I. p. 491 Fl. Sv. 2. p. 171 Cl 12. Icos and ii a Polygynja. — Liljebl. St.FI. s. aoo. Kl. 8- Tjocmann. Mångqvinn. (Rosa rubiginosa). — Linn. Skånska Resas. 277. (Ängellorn).— Montin i K. Vett. Akad.Hand].1776. s. 239. (R.Eglanteria). — Osbeck i Göteb. Vett. Sällsk.Handl. 4- *• 18. — Retz. Fl. Scand. Prodr. 2. p. 121. Fl. oecon. s. 616. — Sp. Pl. ed. IVilld.a» p. 1075. (Rosa rubiginosa). —Jfzel. de Roj. Suecan. I. 5. (R. Eglanteiia). A, itt vissa vext-slägter äga ett eget utseende, hvarige-3aom de ibland tusende andra genast urskiljas, besannarTörnrosens, hvars mångfaldiga slag med deras behagligaformer liksom bjuda att nalkas dem, fastän den under bla-d