Alamy logo

. Svensk botanik . tet.-Detta är försedt upptill med ett lansettformigt, hölsterliktblad, litet ofvanför hvilket, merendels 3 enkla, odelta,släta, enblommiga blomstjelkar sitta i flock, omgifne ne-derst med ett svepe af 5 små och fina blad. Blommornaäro också gula, men kronbladen i ändarne trubbiga, me-delst hvilket, och med de enkla blomstjclkarne, arten vidförsta åsynen kan igenkännas. Emedlertid har den for-dom varit för den andra misstagen (Fl.. Dan. t. 612.) hvil-ket dock långt före detta blifvit anmärkt. Någon egentlig hushållsnytta är icke bekant att afdessa kunna him

. Svensk botanik . tet.-Detta är försedt upptill med ett lansettformigt, hölsterliktblad, litet ofvanför hvilket, merendels 3 enkla, odelta,släta, enblommiga blomstjelkar sitta i flock, omgifne ne-derst med ett svepe af 5 små och fina blad. Blommornaäro också gula, men kronbladen i ändarne trubbiga, me-delst hvilket, och med de enkla blomstjclkarne, arten vidförsta åsynen kan igenkännas. Emedlertid har den for-dom varit för den andra misstagen (Fl.. Dan. t. 612.) hvil-ket dock långt före detta blifvit anmärkt. Någon egentlig hushållsnytta är icke bekant att afdessa kunna him Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ7RMW

File size:

7.2 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1127 x 2218 px | 19.1 x 37.6 cm | 7.5 x 14.8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . tet.-Detta är försedt upptill med ett lansettformigt, hölsterliktblad, litet ofvanför hvilket, merendels 3 enkla, odelta,släta, enblommiga blomstjelkar sitta i flock, omgifne ne-derst med ett svepe af 5 smÃ¥ och fina blad. Blommornaäro ocksÃ¥ gula, men kronbladen i ändarne trubbiga, me-delst hvilket, och med de enkla blomstjclkarne, arten vidförsta Ã¥synen kan igenkännas. Emedlertid har den for-dom varit för den andra misstagen (Fl.. Dan. t. 612.) hvil-ket dock lÃ¥ngt före detta blifvit anmärkt. NÃ¥gon egentlig hushÃ¥llsnytta är icke bekant att afdessa kunna himtas. Bland skadliga vexter kunna de lik-väl sÃ¥ mycket mindre räknas., som llere arters Lökar afsamma slägte hysa ett brukbart födämne, hyarom redanvid den Flockblommiga VÃ¥rlöken blifvit ordadt. Tab. â Fig. 1. den finbladiga vÃ¥rlöken efter naturen.â a. en fruktkapsel i nat. storlek. â b. en sÃ¥dan försto-rad. â c. en sÃ¥dan tvert aiskuren trerummig. â Fig, 2.Haynes VÃ¥rlök i nat. storlek. 4QÃ. 495- CRAMBE MARITIMA. StrandkÃ¥l. Strandkaal. Kloftnaal. Bladen äro flikiga, vÃ¥giga och blÃ¥gröna, ochäfven som örtstjelken glatta. Linn. Fl. Sv. p. a3g. Cl. i5. TetradynAmia Siliqvosa. â Ltljebl.Sv. Fl. s. 285. Kl. ia. Ftrvaldice Langskidade. â Retz. II. oecon. 3.195. â Linn, VestGöth. Res. s. 189. â Landibr. Tidningen i8i5- N:o 6. E huru mön tillförene räknade de Fyrväldiga Vexlslägtersom äga fröskidor h*ilka icke öppna sina skal, utan affallamed fröna, till de sÃ¥ kallade Langskidade, bar man lik-väl nu ansett rigtigare att förena dem med de Kortskida-de (Siliculosrf), och sÃ¥ledes har äfven StrandkÃ¥len blanddem fÃ¥tt sin plats. Denna har en läderartad klotrundskida, innehÃ¥llande ett enda mognande frö t som tillikamed den oöppnade (utan valvler) ikidan ajjaller. I blom-man finnas dessutom de 4 länga stÃ¥ndarne u