Alamy logo

. Svensk botanik . ter ovalt Iansettlika, smånaggade blad,af en liflig grönska, men hvitmjöliga på den undra, ådiiga si.dan. Blomstängeln är lång och rak, hvitpudrad och bär enflock med många, stjelkade, lika höga, uppräta blommor, hvarsplatta biäm med upp- och nedvändt hjertformige flikar, haren behaglig röd eller fiolet färg, ehuru inunder .blekare. NärSvalan börjar visa sig, skyndar Blåvifvan att måla tufvornepå kärrängen, en syn som vore dubbelt förnöjande, om ejden lysande mängden vittnade om ställets ofruktbarhet, såsommagert och vattensjukt. Lika litet som blomman är märkvärdig för lukt

. Svensk botanik . ter ovalt Iansettlika, smånaggade blad,af en liflig grönska, men hvitmjöliga på den undra, ådiiga si.dan. Blomstängeln är lång och rak, hvitpudrad och bär enflock med många, stjelkade, lika höga, uppräta blommor, hvarsplatta biäm med upp- och nedvändt hjertformige flikar, haren behaglig röd eller fiolet färg, ehuru inunder .blekare. NärSvalan börjar visa sig, skyndar Blåvifvan att måla tufvornepå kärrängen, en syn som vore dubbelt förnöjande, om ejden lysande mängden vittnade om ställets ofruktbarhet, såsommagert och vattensjukt. Lika litet som blomman är märkvärdig för lukt Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGHAFT

File size:

7.2 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1175 x 2127 px | 19.9 x 36 cm | 7.8 x 14.2 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . ter ovalt Iansettlika, smånaggade blad,af en liflig grönska, men hvitmjöliga på den undra, ådiiga si.dan. Blomstängeln är lång och rak, hvitpudrad och bär enflock med många, stjelkade, lika höga, uppräta blommor, hvarsplatta biäm med upp- och nedvändt hjertformige flikar, haren behaglig röd eller fiolet färg, ehuru inunder .blekare. NärSvalan börjar visa sig, skyndar Blåvifvan att måla tufvornepå kärrängen, en syn som vore dubbelt förnöjande, om ejden lysande mängden vittnade om ställets ofruktbarhet, såsommagert och vattensjukt. Lika litet som blomman är märkvärdig för lukten, somär mindre angenäm, är Örten det äfven för någre inre egen.skaper. Boskapen äter den icke, alldiaminst fåret, som van-trifves der den vexer 5 men hästen tyckes finna den smaklig. På en fuktig Blomster-rabatt kan Blåvifvan lätt planteras,och pryder då verkligen sitt ställe. T a b. Hela vexten, blommande; i nat, storlek. — a, Enaf ståndrarne. b. Pistillen. / / :. 443- GLAUX MARITIMA. Strandling* Örtstjelken är rak, ined aflånga glatta bladaBlommorna sitta i blad vecken, ensamma. Linn. Fl. Sv. p. 76. Cl. 5. Pentandria Monog. Litjebl. SraFL s. 104. Kl. 5 Femmän ningar. Enqvinn. Rct{. Fl» Oeconom»sid. 28^. JL/etta slagte, som hör till Salicariemes familj (Juss.), igen-kännes lätt genom sitt cnbladiga klocklika blomfoder, färgadtsom en blomkrona, hvilken det alldeles saknar, samt genomett enrummigt fröhus, öppnande sig omsider med 5 valvlerhvarinom fröna sitta på ett klotrundt fröfäste. Denna art, än-nu ensam i slägtet, är en af de allmännare hafstrandsväxter, isynnerhet der dy finnes» Besynnerligt nog att den ock träf-fas stundom på ställen, aflägsne från hafvet, t. ex. på Upsa-la Kongsäcg, Roten är perenn och består af långa köttigetrådar, frän hvilka rotskått ibland uppkomma. Stjelken blirqvartershög, vexer rak och ofta grenig, men alltid trind ocbtätt försedd med motsittande, aflånga,