Alamy logo

. Svensk botanik . s trefnad an-ses de sundaste och bästa, ser man denna vext då och dåförtäras af dem: ehuru Gemmershausen tror den vara skad-lig; af hvad grund är oss likväl obekant. Hästar albetaden gerna, och bien flyga aldrig förbi dess blommor utanatt skatta dem af den h anings af t som finnes i småblomstren.Färsk, hyser vexten någon beska, äfven som andre desssiägiingar göra det, och röjer ahen mjölksaft. Såsom for-dom räknad ibland Apteks vexterna, tillades den hopdra-gande egenskaper, och derföre skulle den tjena för diarréeroch utvertes för bråck. Genom beskan trodde man dengagna för

. Svensk botanik . s trefnad an-ses de sundaste och bästa, ser man denna vext då och dåförtäras af dem: ehuru Gemmershausen tror den vara skad-lig; af hvad grund är oss likväl obekant. Hästar albetaden gerna, och bien flyga aldrig förbi dess blommor utanatt skatta dem af den h anings af t som finnes i småblomstren.Färsk, hyser vexten någon beska, äfven som andre desssiägiingar göra det, och röjer ahen mjölksaft. Såsom for-dom räknad ibland Apteks vexterna, tillades den hopdra-gande egenskaper, och derföre skulle den tjena för diarréeroch utvertes för bråck. Genom beskan trodde man dengagna för Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH2R3

File size:

7.1 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1288 x 1940 px | 21.8 x 32.9 cm | 8.6 x 12.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . s trefnad an-ses de sundaste och bästa, ser man denna vext då och dåförtäras af dem: ehuru Gemmershausen tror den vara skad-lig; af hvad grund är oss likväl obekant. Hästar albetaden gerna, och bien flyga aldrig förbi dess blommor utanatt skatta dem af den h anings af t som finnes i småblomstren.Färsk, hyser vexten någon beska, äfven som andre desssiägiingar göra det, och röjer ahen mjölksaft. Såsom for-dom räknad ibland Apteks vexterna, tillades den hopdra-gande egenskaper, och derföre skulle den tjena för diarréeroch utvertes för bråck. Genom beskan trodde man dengagna för reformar och annat utslag. Man tviflar nu ickemera pä osäkerheten af medlet för Läkarens behof. Vid rötterna af denna Nackelart, träffas då och dålarver af en Coccus, som färgar rödt och är väl beskrifveni Act. Ups. 1752. Tab. Ett blommande stånd i nat. storlek, a. ett små-blomster sedt framtill. — b. baktiil. — c. ett fröfäste medmogna frö. — d. ett frö ensamt. *ty.