Alamy logo

. Svensk botanik . ¤ro nästan af TrägÃ¥rds-Neglic.kans storlek, men de mÃ¥ngdelte, blekt violette kronblad-skif-vorne ge dem ett ännu prydligare utseende. Blomfodrct blirocksÃ¥ vanligen purpuVfärgadt. NÃ¥got efter midsommaren bör.jar blomningen, hvarunder den angenämaste lukt sprides, sär- 436. DIANTHUS SUPERBUS. deles om affnarne och nätteme, HushÃ¥llsnyttan är sÃ¥ledes c-gentligen den, att Blomsterälskaren finner i Vexten ett före-mÃ¥l, som genom det att den förnöjer honom, lönar hans mö-da att odla den, hvilket sker lättast dÃ¥ fröna sÃ¥s om vÃ¥ren,som vanligt, i bank och p

. Svensk botanik . ¤ro nästan af TrägÃ¥rds-Neglic.kans storlek, men de mÃ¥ngdelte, blekt violette kronblad-skif-vorne ge dem ett ännu prydligare utseende. Blomfodrct blirocksÃ¥ vanligen purpuVfärgadt. NÃ¥got efter midsommaren bör.jar blomningen, hvarunder den angenämaste lukt sprides, sär- 436. DIANTHUS SUPERBUS. deles om affnarne och nätteme, HushÃ¥llsnyttan är sÃ¥ledes c-gentligen den, att Blomsterälskaren finner i Vexten ett före-mÃ¥l, som genom det att den förnöjer honom, lönar hans mö-da att odla den, hvilket sker lättast dÃ¥ fröna sÃ¥s om vÃ¥ren,som vanligt, i bank och p Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGHD1D

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1126 x 2219 px | 19.1 x 37.6 cm | 7.5 x 14.8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . ¤ro nästan af TrägÃ¥rds-Neglic.kans storlek, men de mÃ¥ngdelte, blekt violette kronblad-skif-vorne ge dem ett ännu prydligare utseende. Blomfodrct blirocksÃ¥ vanligen purpuVfärgadt. NÃ¥got efter midsommaren bör.jar blomningen, hvarunder den angenämaste lukt sprides, sär- 436. DIANTHUS SUPERBUS. deles om affnarne och nätteme, HushÃ¥llsnyttan är sÃ¥ledes c-gentligen den, att Blomsterälskaren finner i Vexten ett före-mÃ¥l, som genom det att den förnöjer honom, lönar hans mö-da att odla den, hvilket sker lättast dÃ¥ fröna sÃ¥s om vÃ¥ren,som vanligt, i bank och plantorne sedan utsättas. Iblandblomma de det första Ã¥ret, men allmännast i det andra, dÃ¥nya frön kunna samlas, för att i deras ordning pryda deaplatsen man väljer för dem pÃ¥ blomster-rabatten. Tab. öfre delen af den blommande växten i nat, stor-lek, a, ett kronblad. _ b. stÃ¥ndarne och pistillerne litet, för-storade. â c. en halfmogen kapsel med blomfodret, â. d. enmogen kapsel som öppnar sig. 43). j./rru. 437- .SCUTELLARIA galericulata. Vanlig Hjelmort. Getnos. Bladen äro lansettlike och naggade, vid ba-sen hjertformigt utskurne., Blommor ne sit-ta i bladvicken. Linn- Fl. Sa. p. 20Q. Cl. 14. DlDYNAMlA Gymnospermia.LlljebL. Sv. Fl. s. 247. Kl. II. TvÃ¥väldige, med nakna frö. Rtt[.Fl. Oecon. s. 666. Pharm. Vet. Tertianaria herba. J-bland den i4:de klassens vexter med obetäckta frön, utmär-ker sig Scxdellariae-sVigitt genom sitt Blomfoder med nästanhel och odelt mynning, hvilken efter blomningen tillslutes ochbetäckes af ett Ã¥ sidan sittande fjäll, liksom med ett lock.Den vanliga Hjelmörten är tärameligen allmän , peren-nerande, och tiifves bäst vid steniga stränder af sjöaroch floder, äfven som andra vÃ¥ta ställen, der den skjuter medkrypande rot och en upprätt, ofta mer än halfaln hög s»jelk,nÃ¥got grenig