Alamy logo

. Svensk botanik . ¤ro i ändarne naggade, vid basen släta utan hÃ¥r, mender af en mörkare purpur, hvaraf mynningen cirkelvis ut-märkes. Stundom äro ocksÃ¥ kronbladen prickiga. De torraste ängar méd lerig jordmÃ¥n, och icke sällangrannskapet af myrstackar pr)das af denna lilla skönhet frÃ¥nJuli mÃ¥nads början intill sena hösten. Den täcka anblic-ken godtgör för andra egenskaper som den saknar; emed.lertid är örten smaklig för alla husdjuren, och sjelfva bienhämta fördel af de ymniga blommorna, hvilkasärdeles vidmiddagstiden öppna sig. Det gifves ock en afart med blÃ¥gröna

. Svensk botanik . ¤ro i ändarne naggade, vid basen släta utan hÃ¥r, mender af en mörkare purpur, hvaraf mynningen cirkelvis ut-märkes. Stundom äro ocksÃ¥ kronbladen prickiga. De torraste ängar méd lerig jordmÃ¥n, och icke sällangrannskapet af myrstackar pr)das af denna lilla skönhet frÃ¥nJuli mÃ¥nads början intill sena hösten. Den täcka anblic-ken godtgör för andra egenskaper som den saknar; emed.lertid är örten smaklig för alla husdjuren, och sjelfva bienhämta fördel af de ymniga blommorna, hvilkasärdeles vidmiddagstiden öppna sig. Det gifves ock en afart med blÃ¥gröna Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGGM4J

File size:

7.1 MB (0.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1165 x 2144 px | 19.7 x 36.3 cm | 7.8 x 14.3 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . ¤ro i ändarne naggade, vid basen släta utan hÃ¥r, mender af en mörkare purpur, hvaraf mynningen cirkelvis ut-märkes. Stundom äro ocksÃ¥ kronbladen prickiga. De torraste ängar méd lerig jordmÃ¥n, och icke sällangrannskapet af myrstackar pr)das af denna lilla skönhet frÃ¥nJuli mÃ¥nads början intill sena hösten. Den täcka anblic-ken godtgör för andra egenskaper som den saknar; emed.lertid är örten smaklig för alla husdjuren, och sjelfva bienhämta fördel af de ymniga blommorna, hvilkasärdeles vidmiddagstiden öppna sig. Det gifves ock en afart med blÃ¥gröna blad, 4 bladfjälloch utom purpurmynningen (som alltid finnes) hvita kron-blad, och är den sÃ¥ kallade Dianthus glaucm Sp. pl. p.582. Denna är troligen icke vild vexande hos oss, menhar deremot stundom fÃ¥tt sin plats pÃ¥ blomsterlisten. Tsb. Vexten i naturlig storlek, blommande â a. ettblad , sedt pÃ¥ undre sidan â b. sedt pÃ¥ den öfre, försto-rade â c. Blomfodret, det yttre och inre, äfven förstoradt..