Alamy logo

. Svensk botanik . ras kroppar blifva sköra och lättbräckte. Manhar likväl i sistnämde land, hvarest denna egenskap blifvitförst af Bartholin angifven såsom verklig, i sednare tiderfått den alldeles vederlagd, emedan Gunnerus säger altlandtboer försäkrat honom, att boskapen äter Hvitrikenbegärligt, särdeles om våren och utan någon fara. Emed-lertid hyser Småländska bonden icke god tanka om sådantfoder för får. Troligen härrör dess dåliga credit från denkärraktiga trakt der örten förekommer, och der vexternei allmänhet äro föga gagnande för sådana kreatur, hvilkasäkerligen trifvas bäst på höglä

. Svensk botanik . ras kroppar blifva sköra och lättbräckte. Manhar likväl i sistnämde land, hvarest denna egenskap blifvitförst af Bartholin angifven såsom verklig, i sednare tiderfått den alldeles vederlagd, emedan Gunnerus säger altlandtboer försäkrat honom, att boskapen äter Hvitrikenbegärligt, särdeles om våren och utan någon fara. Emed-lertid hyser Småländska bonden icke god tanka om sådantfoder för får. Troligen härrör dess dåliga credit från denkärraktiga trakt der örten förekommer, och der vexternei allmänhet äro föga gagnande för sådana kreatur, hvilkasäkerligen trifvas bäst på höglä Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ83HK

File size:

7.2 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1176 x 2126 px | 19.9 x 36 cm | 7.8 x 14.2 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . ras kroppar blifva sköra och lättbräckte. Manhar likväl i sistnämde land, hvarest denna egenskap blifvitförst af Bartholin angifven såsom verklig, i sednare tiderfått den alldeles vederlagd, emedan Gunnerus säger altlandtboer försäkrat honom, att boskapen äter Hvitrikenbegärligt, särdeles om våren och utan någon fara. Emed-lertid hyser Småländska bonden icke god tanka om sådantfoder för får. Troligen härrör dess dåliga credit från denkärraktiga trakt der örten förekommer, och der vexternei allmänhet äro föga gagnande för sådana kreatur, hvilkasäkerligen trifvas bäst på högländt betesmark. Tab. Vexten, blommande, i nat. storlek.— ä. en blom-ma förstorad, framtill sedd. — b. bakpå. — c. en ståndare.— d. pistillen. — e. kapseln. — f. densamma på tverenafskuren. — fröna i nat. st. — h. ett, särskilt, förstoradtmed sin fröhinna. — i. fröhinnan öppnande sig på sidan,då fröet utfaller. — k. egentliga fröet, förstoradt.. 490.ERIOPHORUM angustitolium. Smalbladio Ängsull. Ma-ull. Myrdun. Hvithufvud,Strået är nästan 3:hörnigt. Bladen ränlade ochtoppen trekantig. Ax-stjelkarne släta. Sn.ith. Fl. Brit. i. p. 5g. — Schrad. Fl. Germ. t. p. i53- — Willd,sp. pl. i. p. 513. (E. poystachyon Q) —. Linn. Fl. Sr. p. 17. Fl Lapp. p.32. (E. polystachyon y.) Cl. 3. Tbiandhia Monogyn. — Liljebl. Sv. Fl.s. 19 Kl. 3. Tr-bmänn. Enqvinn. — JVahlenb. Fl. Lapp. p. 18. (E. poly-stachyon-; — Retz. Fl. cec. 239. ERIOPHORUM gracile. Roth. Trekantig Ängsull.Strået, är 3:hörnigt. Bladen trekantiga och Ax-stjelkarne sträfVa. Roth Catal. a. app. Ej. Neue Beytr. 1. p. 95. — Wahlenb. Fl. Lapp,p. 19. — Schrad. Fl. gerro. 1, p. 152. — Hoppe. TaSchenb. 1800. iSor.1802. (Erioph. triqVetrum.) u. nder namn af E. polystachyon förekommer ofvanforéN:o 180, den allmänt såkaliade Ängsullen eller MyrhälaniVid densamma anfördes, att en annan dermed snarlik artäfven vore inhemsk, och det är