Alamy logo

. Svensk botanik . pa b< gagnas än i dag till vällingar och kako;«Fröna innehålla en myckenhet olja, som kan pressas urdem, och hvilken i Frankrike är känd under n*mn af kulladcclllet. Troligen inbiendas den ofta i den Bomolja somexporteras, och blir som det finaste slaget deraf ansedd;och verkeligen af alla vexter som i Europa till Oljeslagerianvändas, är, utom Olive-Trädet, ingen som ger så smakligoch oskyldig olja som Vallmogen. Odlandet af densammaförtjente således att, åtminstone på vissa ställen, bli ettföremål för landtmannen, dä såväl den pressade oljan, somde deraf erhållna kakor,

. Svensk botanik . pa b< gagnas än i dag till vällingar och kako;«Fröna innehålla en myckenhet olja, som kan pressas urdem, och hvilken i Frankrike är känd under n*mn af kulladcclllet. Troligen inbiendas den ofta i den Bomolja somexporteras, och blir som det finaste slaget deraf ansedd;och verkeligen af alla vexter som i Europa till Oljeslagerianvändas, är, utom Olive-Trädet, ingen som ger så smakligoch oskyldig olja som Vallmogen. Odlandet af densammaförtjente således att, åtminstone på vissa ställen, bli ettföremål för landtmannen, dä såväl den pressade oljan, somde deraf erhållna kakor, Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH3EN

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1324 x 1886 px | 22.4 x 31.9 cm | 8.8 x 12.6 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . pa b< gagnas än i dag till vällingar och kako;«Fröna innehålla en myckenhet olja, som kan pressas urdem, och hvilken i Frankrike är känd under n*mn af kulladcclllet. Troligen inbiendas den ofta i den Bomolja somexporteras, och blir som det finaste slaget deraf ansedd;och verkeligen af alla vexter som i Europa till Oljeslagerianvändas, är, utom Olive-Trädet, ingen som ger så smakligoch oskyldig olja som Vallmogen. Odlandet af densammaförtjente således att, åtminstone på vissa ställen, bli ettföremål för landtmannen, dä såväl den pressade oljan, somde deraf erhållna kakor, kunna blifva af mycken fördelsom födämne både för menniskor och kreatur. Om sjelfvaodlingen äro redan goda anvisningar genom Trycket tillullman kunskap lemnade, och hvaribland vi få leda Läsa-rens uppmärksamhet på det som i Prof. Retzii Flora cecon,s. 485. och följ. i detta afseende förekommer. Tab. Vexten blommande, i nat. storlek. — a. ett fröhus. 4<$<y. må v WÄiir/A. 458. HIERACIUM PlLOSELLA. HÅRNACKE L. Musöron. Bladen äro elliptiska och helbräddade, på un-dra sidan hvitludna. Blomstängeln, hvarifrånkrypande telningar utlöpa nedvid roten, ärenblommig. Linn. Fl. Sv. p. 37a. Cl. 19. Syngenesia. Ord. polyg. seqval. —iLiljebL Sv. Fl. s. 34?. Cl. 15. Svågrar med lika Svagerlag. — Retz. Fl.ceconom. s. 296. — Aci. Ups. 175a. — Pharm. Auriculae muris Herba. D, enna uppkommer af en perennerande rot, som ofvanjorden utsänder, utom några krypande småbladiga rot-tel-ningar, flera blad af elliptisk form, smalare vid basen utanstjelk; de äro trubbiga, helbräddade och inunder hvitludna,ofvanpå lifligt gröna, men sträfva af spridda hår. En endablomstängel uppskjuter, | qvarter lång eller kortare, utanblad, finluden, upprat och enkel med en enda blomma.Blomfodret är betäckt med svarta och hvita hår. Blomkro-nan är citrongul, men de yttre småblomstren äro på undrasidan skönt purpurstrimmiga. Fröna bli omside