Alamy logo

. Svensk botanik . oten som skörbjuggs-medel, ochi några af våra egna fjälltrakter äger afkoket deraf berömsåsom bröst-medicin. Till utvertes bruk begagnas roten,dels ensam, rifven eller stött och lagd på hufvudet försvårvärk, eller också kokad i vatten och klutar blötte i spadetoch omslagne. Ändtligen tillredes så väl på Grönland somIsland och Ferrö-öarne, en salfva af roten, som rifves ochuppblandas med osaltadt smör, samt lägges på elaka sår. Som utvertes medel för hufvudvärk, bråck, Leucorré,och invertes för hysteri och rödsot, kände redan medici-nens åltfäder, Dioscorides och Galenus, Ros

. Svensk botanik . oten som skörbjuggs-medel, ochi några af våra egna fjälltrakter äger afkoket deraf berömsåsom bröst-medicin. Till utvertes bruk begagnas roten,dels ensam, rifven eller stött och lagd på hufvudet försvårvärk, eller också kokad i vatten och klutar blötte i spadetoch omslagne. Ändtligen tillredes så väl på Grönland somIsland och Ferrö-öarne, en salfva af roten, som rifves ochuppblandas med osaltadt smör, samt lägges på elaka sår. Som utvertes medel för hufvudvärk, bråck, Leucorré,och invertes för hysteri och rödsot, kände redan medici-nens åltfäder, Dioscorides och Galenus, Ros Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGGWWT

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1245 x 2007 px | 21.1 x 34 cm | 8.3 x 13.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . oten som skörbjuggs-medel, ochi några af våra egna fjälltrakter äger afkoket deraf berömsåsom bröst-medicin. Till utvertes bruk begagnas roten,dels ensam, rifven eller stött och lagd på hufvudet försvårvärk, eller också kokad i vatten och klutar blötte i spadetoch omslagne. Ändtligen tillredes så väl på Grönland somIsland och Ferrö-öarne, en salfva af roten, som rifves ochuppblandas med osaltadt smör, samt lägges på elaka sår. Som utvertes medel för hufvudvärk, bråck, Leucorré,och invertes för hysteri och rödsot, kände redan medici-nens åltfäder, Dioscorides och Galenus, Rosenrotens egen-skaper. Den har också derföre alltid funnits på aptekslistorna.Kanske förtjenar den äfven namn af eximia, fastän numeraexoleta. Tab. föreställer tf ett hanstånd och $ ett honstånd inat. storlek. — a. En hanblomma. — b. en sådan seddbakifrån, med 10 ståndare. — c. En honblomma. — d. enpistill, särskilt förstorad. — e. Fröhusen i nat. storlek.. 467.BROMUS sterilis. Berg-Losta. Blomvippan ar rak, utbredd med hängandesmå-ax> i början jemnbreda, sedan aflånga,plattade, med 5-9 utspärrade blommor. Bor-sten äro 2sidiga. Linn. Spec. Pl. «d. VFilld. I. 433. Cl. 3. Timandjiia, Digynia. —Lil/ebl. Sv. FJ. s. 5o. Kl. 3. Tremanningar aqvinnad.— ilef2. Fl. oecon.s. iöi. — l^eigel. Obs. Bot. 1772. (B. grandiflorus). A, <-r ett tvårigt gräs slag, som trifves på torra och berg-aktiga ställen, men är ännu mindre allmänt och blott sedtpå några få ställen i södra Sverige. Det har närmaste lik-heten med den mycket gängse Tak-lostan, men är stor-vextare, bladen bredare, blommorna mera lutande samtvid och efter blomningen mycket utspärrade, och bor-stet, som utkommer från spetsen af det ena, dubbelt längreblomskalet, betydligt längre. Fästet, hvarå blommorna sina(rachis), är ock utmärkt zigzagböjdt. I Juli blommar den. Som fodergräs betraktadt duger detta slag val icke, såframt icke