Alamy logo

. Svensk botanik . omvippan blir aln lång, spridd och lutande, gemenligen med förlängdaoch parvis utgående större och smärre grenar, som äfvenkännas sträfva. Små-axen äro jemnbreda, afiånga, spetsade*hängande, mörkgröna och Hnludnn, bestående af 8-9 små-blomster som under blomningen utspärra något. Derasyttre skal äro olika stora, lansettlika med sträf köl, ochdet större har 3 nerver. Blomkrone skalen äro ock lansettlikaoch trinda, med sträf köl men knappt synbara nerver, ochden ena försedd i toppen med ett rakt borst af skalets halfvalängd; det andra skalet är mer linhårigt, med inböjd kant.

. Svensk botanik . omvippan blir aln lång, spridd och lutande, gemenligen med förlängdaoch parvis utgående större och smärre grenar, som äfvenkännas sträfva. Små-axen äro jemnbreda, afiånga, spetsade*hängande, mörkgröna och Hnludnn, bestående af 8-9 små-blomster som under blomningen utspärra något. Derasyttre skal äro olika stora, lansettlika med sträf köl, ochdet större har 3 nerver. Blomkrone skalen äro ock lansettlikaoch trinda, med sträf köl men knappt synbara nerver, ochden ena försedd i toppen med ett rakt borst af skalets halfvalängd; det andra skalet är mer linhårigt, med inböjd kant. Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH0K5

File size:

7.2 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1103 x 2266 px | 18.7 x 38.4 cm | 7.4 x 15.1 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . omvippan blir aln lång, spridd och lutande, gemenligen med förlängdaoch parvis utgående större och smärre grenar, som äfvenkännas sträfva. Små-axen äro jemnbreda, afiånga, spetsade*hängande, mörkgröna och Hnludnn, bestående af 8-9 små-blomster som under blomningen utspärra något. Derasyttre skal äro olika stora, lansettlika med sträf köl, ochdet större har 3 nerver. Blomkrone skalen äro ock lansettlikaoch trinda, med sträf köl men knappt synbara nerver, ochden ena försedd i toppen med ett rakt borst af skalets halfvalängd; det andra skalet är mer linhårigt, med inböjd kant.Gräset blommar i Juli. Hårighet och sträfhet af delarne gör detta grässlaglätt kännbart från sina slägtingar. Kreaturen äta det,i synnerhet i dess spädare tillstånd. Att odla det, är välicke försökt, men skulle troligen lyckas på sandiga ställen. Tab. Gräset, dess öfre och nedre del, i nat. storlek.— a. ett blomster, särskilt, flere gånger förstoradt. <4Ök. 462.ASPLENIUM viride. Grön Trikoman.Stamblaclen parbladiga med romblika ochrundade samt inskurna och naggade småblad»Bladfästet är bortfallande. IJ^illJ. Spec. pl 5. p. 5ia.Cl. 24. Crtptogamia Filices. Wahlcnb.Fl. Lapp. p. 284- p. 284- — Svartz. Syn. Fil. p. 80. Fl. dan. 8. T. 1289. D; å BergTrikomanen (n. i3t.) blef beskrifvén i dettaVerk, h«de vi ännu ingen kunskap om den artens verklig-het såsom Skandinavisk inföding. Dr. Wahlenberg harfunnit den i Norrska Nordlanden samt i Vestra Finnmarken,vid fjällrötterne, i skuggrika fuktiga bergspringor vexande*Det är också anledning att den torde träffas inom denegentliga Svenska gränsen. Gröna Trikomanen är utmärkt från n. l3l. genom sinfinare och mjukare sammansättning, sin gröna färg ochmedelst hela bladstammens bortvisnande och bortfallandesedan fröredningen är slutad. Hela ormbunken blir sällanmer än 2-3 tum hög, alltid i tufva uppskjutande. Blad-stammen är annuel och grön, samt småbl