Alamy logo

. Svensk botanik . och trä-aktig. Örtsijeiken är mycket grenig, mer än halt aln hög,bladig, trind, släf, blågrön, och ibland med några glesahår beströdd. Bladen äro pinntaggade, någon gång dub-belt, men de öfra mest odeJta, jemnbreda, helbräddadceller sällan groft landade; på ytan släta. Blommorna synasunder hela sommaren i klrise i toppen af gionarne, cition-gula och stora. Blomfoder-bladen äro ovala, concava,vidöppna och blekgula. (Hur i ändarne äro ej här sedda). •) Det undgår visserligen icke Botanisten att också här finna mycken lik-het med karakteren af slugtet Brassica, från hvilket Sin

. Svensk botanik . och trä-aktig. Örtsijeiken är mycket grenig, mer än halt aln hög,bladig, trind, släf, blågrön, och ibland med några glesahår beströdd. Bladen äro pinntaggade, någon gång dub-belt, men de öfra mest odeJta, jemnbreda, helbräddadceller sällan groft landade; på ytan släta. Blommorna synasunder hela sommaren i klrise i toppen af gionarne, cition-gula och stora. Blomfoder-bladen äro ovala, concava,vidöppna och blekgula. (Hur i ändarne äro ej här sedda). •) Det undgår visserligen icke Botanisten att också här finna mycken lik-het med karakteren af slugtet Brassica, från hvilket Sin Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ7CBF

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1187 x 2105 px | 20.1 x 35.6 cm | 7.9 x 14 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . och trä-aktig. Örtsijeiken är mycket grenig, mer än halt aln hög,bladig, trind, släf, blågrön, och ibland med några glesahår beströdd. Bladen äro pinntaggade, någon gång dub-belt, men de öfra mest odeJta, jemnbreda, helbräddadceller sällan groft landade; på ytan släta. Blommorna synasunder hela sommaren i klrise i toppen af gionarne, cition-gula och stora. Blomfoder-bladen äro ovala, concava,vidöppna och blekgula. (Hur i ändarne äro ej här sedda). •) Det undgår visserligen icke Botanisten att också här finna mycken lik-het med karakteren af slugtet Brassica, från hvilket Sinapis hulvud-sakligen skiljes genom de uppräta klorna på kronbladen; ty fröski-dor finnas älven så släta hos nägra af Sinapis som hos kålarterne ochskiljeväggen i spetsen lika litet ho|ikramad ; men kålfröna utmärka ii/»dock såsom särdeles klotrunda. Sådana äro de icke b s denna smal-bladiga Senapsarten t liVärs bUdforni liknar mycket den pä Siiia-J>is AUivni. SOS.. I 502.jPOA SEROTINA. EHRBi GULSPETSAD GrÖB. Blomvippan jemn och utbredd. Småaxen egg-formiga, spetsade och 3-5 blommiga. Stråetsbaljor och bladen inunder sträfva. Ptoten ärkrypande. Ehrhart Gram. Koel Gram. p. 175. Schrad. Fl. Gerra. 1. 29g. —Llljebl Sv. Fl. s. 45. (Poa prarönsis C. pe.lustris). Kl. 5. Tkemänk. Tva-qvimi. — Pfib. Werthem. p. i55. (Poa polymorpha) Hall. fil. in Schleich.Cat. (Poa elegans). Koel.Gram. p. i55. /loffe. Fl. Germ. a. 1. p. 117. (PoapaluJtris). Leens. Heib. n. 68. (P- prateusis). K ■ uru vexter, äfven inhemska och derjemte allmänna ?kunna länge förblifva mindre behörigt anmärkte, vittnardenna art af Gröe-slägtet, hvilken synes föga sällsammareän andra dess slägtingar inom Riket. Den förekommerså väl på odlade ställen, i trädgårdar, mer och mindre sid-ländta ängar, vid sjöstränder, ni. m. Dess rot är perenne-rande och stundom temligen vidt krypande, i synnethetpå fuktiga ställen. Flera strån vexa till