Alamy logo

. Svensk botanik . och man låter soppan koka på nyttmed Kiita och Alun. Tab. En gren. blommande,* i nat. storlek.*■•) En qvast med mognande fröbaljor.a. blomfodret, b. kölen. c. en vinge, d. seglet, c, stami-*a och pistillen j förstorade. 4JS.. 452. LOBELIA DORTMANNA, Wa ttzx-lobelia. Nat-blomster. Bladen upkomma alla från roten, jetnnbreda:och helbräddade, inuti pipiga och 2-rum-miga. Blomstjelken är nuscan bar., medblommor åt en sida hängande. Linn. Sr. Fl. p. 304. Cl. ig. SywGENEslA MonoSamia. Lil-jebl. Sv. Fl. s. 97. kl. 5. Femmänning, Enqvinn, Retjj, Fl. oec. s.4H, C lus. Cur. posur. pag.

. Svensk botanik . och man låter soppan koka på nyttmed Kiita och Alun. Tab. En gren. blommande,* i nat. storlek.*■•) En qvast med mognande fröbaljor.a. blomfodret, b. kölen. c. en vinge, d. seglet, c, stami-*a och pistillen j förstorade. 4JS.. 452. LOBELIA DORTMANNA, Wa ttzx-lobelia. Nat-blomster. Bladen upkomma alla från roten, jetnnbreda:och helbräddade, inuti pipiga och 2-rum-miga. Blomstjelken är nuscan bar., medblommor åt en sida hängande. Linn. Sr. Fl. p. 304. Cl. ig. SywGENEslA MonoSamia. Lil-jebl. Sv. Fl. s. 97. kl. 5. Femmänning, Enqvinn, Retjj, Fl. oec. s.4H, C lus. Cur. posur. pag. Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH6PC

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1110 x 2251 px | 18.8 x 38.1 cm | 7.4 x 15 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . och man låter soppan koka på nyttmed Kiita och Alun. Tab. En gren. blommande,* i nat. storlek.*■•) En qvast med mognande fröbaljor.a. blomfodret, b. kölen. c. en vinge, d. seglet, c, stami-*a och pistillen j förstorade. 4JS.. 452. LOBELIA DORTMANNA, Wa ttzx-lobelia. Nat-blomster. Bladen upkomma alla från roten, jetnnbreda:och helbräddade, inuti pipiga och 2-rum-miga. Blomstjelken är nuscan bar., medblommor åt en sida hängande. Linn. Sr. Fl. p. 304. Cl. ig. SywGENEslA MonoSamia. Lil-jebl. Sv. Fl. s. 97. kl. 5. Femmänning, Enqvinn, Retjj, Fl. oec. s.4H, C lus. Cur. posur. pag. 74. -MjWia-slägtet, utmärkt så väl genom sin irreguljärt 5-ddcablomkrona, klufven längsefter upptill i 2:ne läppar, hvarafden öfre ar 2-delt och dea nedie något större och 3-fli.kig, som med fine 5 hanknappar hopvuxne som en pipomkring pistillen, och ändteljgen med en 2-rummig frö-kapsel som öpnar sig i toppen, räknas af van Linné ochJusfieu till familjen medklocklika blommor (Campanaceae). Denförstnämde store mästaren, satte dessutom detta slägte, sinegrundsatser om Sexual-Systemet fäljal.tigt, i den iy:de klas-sen bredvid Viola, j?tsione och Impatiens. Vi ha före dettaantagit sednare tiders sätt att betrak