Alamy logo

. Svensk botanik . ningskraft, kan det nfven fleraår efter, sedan vexten visat sig, åter gro, då det ko mnerjordytan närmare. Det är således nödvändigt att i börjanhindra tillvextea, och i händelse af öfverlägsen mängd att ClIRYSANTHEMUM SEGETtTM. kunna uppryckas, måste älcern ofta köras samt rent utsä-de begagnas. Man har äfven föreslagit, dels att göda omkosten, dels att bruka vintersäde och att sladda några da-gar efter såningen. Äro besådda ställen alltför mycketmed ogräset ölvervexte, torde vara rfidligast att alldelesafslå dem, medan det är i blomma, då det, såsom annu-elt, för någon tid

. Svensk botanik . ningskraft, kan det nfven fleraår efter, sedan vexten visat sig, åter gro, då det ko mnerjordytan närmare. Det är således nödvändigt att i börjanhindra tillvextea, och i händelse af öfverlägsen mängd att ClIRYSANTHEMUM SEGETtTM. kunna uppryckas, måste älcern ofta köras samt rent utsä-de begagnas. Man har äfven föreslagit, dels att göda omkosten, dels att bruka vintersäde och att sladda några da-gar efter såningen. Äro besådda ställen alltför mycketmed ogräset ölvervexte, torde vara rfidligast att alldelesafslå dem, medan det är i blomma, då det, såsom annu-elt, för någon tid Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ7NDX

File size:

7.2 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1204 x 2076 px | 20.4 x 35.2 cm | 8 x 13.8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . ningskraft, kan det nfven fleraår efter, sedan vexten visat sig, åter gro, då det ko mnerjordytan närmare. Det är således nödvändigt att i börjanhindra tillvextea, och i händelse af öfverlägsen mängd att ClIRYSANTHEMUM SEGETtTM. kunna uppryckas, måste älcern ofta köras samt rent utsä-de begagnas. Man har äfven föreslagit, dels att göda omkosten, dels att bruka vintersäde och att sladda några da-gar efter såningen. Äro besådda ställen alltför mycketmed ogräset ölvervexte, torde vara rfidligast att alldelesafslå dem, medan det är i blomma, då det, såsom annu-elt, för någon tid åtminstone, temligen utödes. Som foderämne är vexten af föga betydenhet; kor ätaden icke; men får, getter och hästar göra det, ehuru u-tan urval- Tab. Vexten i not. storlek, blommande. — a. blom.foder-fjällen. — b. en hermaphrodit, eller diskblomma. —c. en strålblomma. — d. ett frö, litet större än i nat. stor-lek. — e. detsamma longitudinelt ituskurit. w-. 497- JUNCUS STYGIUS.Dy-Tåg. Bladen äro tagel-lika och något plattade. Blom-morna sitta 2 tillsammans inom blomskalen,skaftade i toppen af strået. Linn Sp. pl. ed. Will.i. 2 p. 2i5. — Cl 6. Hexasscia MoflOg. —Liljebl. Sv. Fl. s. i45. Kl. 6. Sexmamn. Eikjv. — Smith. ic. ined. 5. p.55. t. 55. JUNCUS BIGLUM1S. F JALL-TÅG. Bladen äro syl lika, pipiga. Två blommor sittai toppen af strået inom de förlängda blom-skalen , men något på sidan. Linn. Fl. Sv. p. 114. — Liljebl. Sv. Fl, s. 145. — Amceu. acad. 2. p. 266. JUNCUS TRIGLUMIS. Triblommig Tag. LappsTi Tag. Bladen äro pipiga, ofvanpå något plattade. TreBlommor sitta inom Blomskalen i toppen. Linn. Fl. Sv. p. n4- — Liljebl. Sv. Fl. s. 145. H -m u Juncus o< h Luzula såsom Örtslägten åtskiljas, kanses af Föregående nn. 444 och 479. Med det förstnämdesegentliga siägtmätke öfverensstämmande äro de tre små ar-ter, som här föreställas, i synnerhet för deras sällsamhet.Den första