Alamy logo

. Svensk botanik . nda, dels romblikaoch rundade med trubbig spets; mest skiftevis sittande 16-20 på hvar sida. Öfverst i toppen löpa de o/tast tillsam-mans. Frörednings-linierne äro paralela och intaga -| a£bladets bredd. Deras betäckning (indusium) är hvit, hvil*ken, då den snart affaller, kapslerne utvidga sig och utgöra liksom oregelbundna flickar. Huru mycket denna skiljer sig från BergTrikomanen,ses vid jemlörelsen. Den sednare har en perennerande,styf och nästan svart bladstam, hvarå, för öfrigt formen afsmåbladen och frörednings linierne äro tillräckligt skiljaktige. Någnt nyttigt anvä

. Svensk botanik . nda, dels romblikaoch rundade med trubbig spets; mest skiftevis sittande 16-20 på hvar sida. Öfverst i toppen löpa de o/tast tillsam-mans. Frörednings-linierne äro paralela och intaga -| a£bladets bredd. Deras betäckning (indusium) är hvit, hvil*ken, då den snart affaller, kapslerne utvidga sig och utgöra liksom oregelbundna flickar. Huru mycket denna skiljer sig från BergTrikomanen,ses vid jemlörelsen. Den sednare har en perennerande,styf och nästan svart bladstam, hvarå, för öfrigt formen afsmåbladen och frörednings linierne äro tillräckligt skiljaktige. Någnt nyttigt anvä Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH0AD

File size:

7.1 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1666 x 1500 px | 28.2 x 25.4 cm | 11.1 x 10 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . nda, dels romblikaoch rundade med trubbig spets; mest skiftevis sittande 16-20 på hvar sida. Öfverst i toppen löpa de o/tast tillsam-mans. Frörednings-linierne äro paralela och intaga -| a£bladets bredd. Deras betäckning (indusium) är hvit, hvil*ken, då den snart affaller, kapslerne utvidga sig och utgöra liksom oregelbundna flickar. Huru mycket denna skiljer sig från BergTrikomanen,ses vid jemlörelsen. Den sednare har en perennerande,styf och nästan svart bladstam, hvarå, för öfrigt formen afsmåbladen och frörednings linierne äro tillräckligt skiljaktige. Någnt nyttigt användande af den här beskrifne, kunnavi väl ej nu tillägga, men för att komplettera kännedomenaf alla inhemska som höra till denna hos oss mindre talrikafamiljen, torde dennas anförande icke sakna bifall. Tab — Ormbunken i största storlrk tecknad. — a. ettaf småbladen på öhe sidan. — b. på baksidan med fröred.ningen, c. en samling af frökapsler, mångfaldigt förstorade. 4ÖJ.. tL ^