Alamy logo

. Svensk botanik . n liksom på Sparris-sängar, ju högreju bättre. Äfven kunna blomkrukor sättas öfver stånden,då broddarne eller rotskotten uppskjuta helt hvita och af-skäras till bruk i köket. Genom förnyad betäckning drifvarötterne nya skott, men sednare på året böra stjelkarnefå vexa efter behag; likväl afskäras de innan vintren, ochgödsel föres åter på sängarne. För att begagna en an-läganins i Hera år, bör man icke förrän i andra årethamra skotten. Dessa förväilas och kokas som Sparris ivatten och ätas med smält smör. Äfven kunna de stufvassorn blomkål. Tab. — Vexten blommande , i naturli

. Svensk botanik . n liksom på Sparris-sängar, ju högreju bättre. Äfven kunna blomkrukor sättas öfver stånden,då broddarne eller rotskotten uppskjuta helt hvita och af-skäras till bruk i köket. Genom förnyad betäckning drifvarötterne nya skott, men sednare på året böra stjelkarnefå vexa efter behag; likväl afskäras de innan vintren, ochgödsel föres åter på sängarne. För att begagna en an-läganins i Hera år, bör man icke förrän i andra årethamra skotten. Dessa förväilas och kokas som Sparris ivatten och ätas med smält smör. Äfven kunna de stufvassorn blomkål. Tab. — Vexten blommande , i naturli Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ7P38

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1146 x 2180 px | 19.4 x 36.9 cm | 7.6 x 14.5 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . n liksom på Sparris-sängar, ju högreju bättre. Äfven kunna blomkrukor sättas öfver stånden,då broddarne eller rotskotten uppskjuta helt hvita och af-skäras till bruk i köket. Genom förnyad betäckning drifvarötterne nya skott, men sednare på året böra stjelkarnefå vexa efter behag; likväl afskäras de innan vintren, ochgödsel föres åter på sängarne. För att begagna en an-läganins i Hera år, bör man icke förrän i andra årethamra skotten. Dessa förväilas och kokas som Sparris ivatten och ätas med smält smör. Äfven kunna de stufvassorn blomkål. Tab. — Vexten blommande , i naturlig storlek.— * en fraktklase. — a. ståndnrne med pistillen. — 6.en ståndare förstorad. — c. pistillen med blomfodret inat. storlek. — d. pistillen särskilt, förstorad. — e. ettkronblad. — f. fruktskidan iongitudinelt huskuren, beggelederne, visande i den öfra leden fröet hängande vid sinnafvelsträng. — g. embryo bar. — h. fröbladen utvecklade. 4p£. - 4g6-CHPlYSANTHEMUM segetum. Åker-Krage-Blomma. Ett er-ört. HålabäcJter. Gulaörter. Shummelöfs - ört. Bladen omfatta stjelken, blågröna, ofvantill in-skurna, nästan partaggade, vid basen tandade. Linn. T!. Sv. p. 296. Cl< 19 Syngenesia Pol. Superfl. — Liljebl.Sv. Fl. s. 5ös- K-l. i5. Syågp.ab, olika Svå^erlag. — Retz. Fl. oec. s. 166* V ore denna vexten lika oskyldig som den pryder medsina lysande blommor, så vore ej att ångra den plats hvil-ken densamma intagit i vår Flora; men olyckligtvis förtje-nar den namn af ogräs och det af första rangen, inkommitförmodligen med utländsk-säd för mer än ett hälft sekel,som det menas, först till Halland irån Jutska landet ochdit från någon af de Tyska orterne. Ofver hela SödraSverige har den ock nu blifvit en obehaglig gäst, särdelespå vårsädesåkrar, så väl på sandblandad som lerig grund.: En slägting af denna art är för detta (n. 3z6) beskrif-ven. Från samma skiljer sig Akerkr