Alamy logo

. Svensk botanik . n. Att en del Lafvar äro till deras natur myc-ket mäiigformige, nekas väl icke; men då den sistnämde,efter vår erfarenhet, förekommer till oräknelig mängd påmer än ett ställe, aflägse från fjällen, utan minsta spår afden andra, och alltid med de kännetecken som i SynopsisLicbenum äro sorgfälligt angifna, så torde det nog gällasom bevis till dess specifika skiljaktighet. För öfrigt upp-täckes icke den hårbräddade utom i fjälltrakter, der ocksåbåde d?n omförmälte slägu.-igen, som nyss sades, och flereandra äga hemvist. Det är icke otroligt att den beskrifne arten vore likaanvä

. Svensk botanik . n. Att en del Lafvar äro till deras natur myc-ket mäiigformige, nekas väl icke; men då den sistnämde,efter vår erfarenhet, förekommer till oräknelig mängd påmer än ett ställe, aflägse från fjällen, utan minsta spår afden andra, och alltid med de kännetecken som i SynopsisLicbenum äro sorgfälligt angifna, så torde det nog gällasom bevis till dess specifika skiljaktighet. För öfrigt upp-täckes icke den hårbräddade utom i fjälltrakter, der ocksåbåde d?n omförmälte slägu.-igen, som nyss sades, och flereandra äga hemvist. Det är icke otroligt att den beskrifne arten vore likaanvä Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ7A1X

File size:

7.2 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1217 x 2054 px | 20.6 x 34.8 cm | 8.1 x 13.7 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . n. Att en del Lafvar äro till deras natur myc-ket mäiigformige, nekas väl icke; men då den sistnämde,efter vår erfarenhet, förekommer till oräknelig mängd påmer än ett ställe, aflägse från fjällen, utan minsta spår afden andra, och alltid med de kännetecken som i SynopsisLicbenum äro sorgfälligt angifna, så torde det nog gällasom bevis till dess specifika skiljaktighet. För öfrigt upp-täckes icke den hårbräddade utom i fjälltrakter, der ocksåbåde d?n omförmälte slägu.-igen, som nyss sades, och flereandra äga hemvist. Det är icke otroligt att den beskrifne arten vore likaanvändbar, som G. proboscidea skall vara på Island undernamn af Geitnashof, om hvars hushålls nytta skall vid an-nat tillfälle ordas. Tab. a. den hårbräddade Nafvel-Iafven, enkel, sedd påfrämre sidan. — b. bakpå, i nat. storlek. — c. ett störreoch sammansatt specimen. — d. en flik, förstorad. — e. af-arten. — f. ett litet segment med Lafhusen, förstorade. -■>. 5oif.CLAVARIA pistillaris. Vanlig Klubb-Svamp. Enskilt vexande, klubblik, slät, rundad i spet-sen, hvitgul eller gulbrun. Persoon syn. p. 597. — Linn. F!. Sv. p. «56. Cl. 22. ChptojahUFungi. — LiljebU St. Fl. s. 456. Kl. 16. Lö hk gifts. Svampar. Bull*dump. t. 244. CLAVARIA HERCULEANA. Stor ell. Herkules Klubb-Svamp. Enskilt vexande, klubblik, stor, rynkig, brunak-tig, i spetsen tver och stundom urgröpt. Persoon syn. p. 5-9. (C. pistillaris b.) Comm. p. 65. — Holmikéld€oryph. icon. — Lightf. FJ. Stot. a. p. 1056. CLAVARIA LUTEOLA.Blekgul Klubb-Svamp. Vexer i flock, klubblik men mer aflång, slät,blekgul. Persoon syn. p. 5$$, — Comm. p. 67. — TVulf. in Jacej. Misc. a. p»tS- t- ia. (Cl. cespitosa.}. CLAVARIA HELVEOLA. BRUNSPETSAI» KLUEB SvAMP. Vexer i flock. Klubborna äro cylindriska, npp-räta, mot ändan något spetsade, gula, öfverstkanelbruna. Persoc.n syn. p. 598- — Comra. p. Cg. — J7illd. prodr. n. 1180.(Cl. siinplicissinia.) Ol samma